Vytisknout

V minulém čísle časopisu Komenský jsme otevřeli novou rubriku, která se zabývá vzdělávací politikou v České republice, a to zejména ve vztahu ke Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a k jejímu expertnímu hodnocení. V tomto čísle se podíváme na první ze tří priorit této strategie, kterou je snižování nerovností ve vzdělávání. Z hodnotící skupiny se k tomuto dokumentu bude vyjadřovat doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. z katedry psychologie Pedagogické fakulty UK. Pohled z MŠMT poté nabídne vedoucí Oddělení strategie a analýz na MŠMT Mgr. Iveta Valachová. Oba rozhovory najdete hned pod tímto článkem.