Chutě Španělska na ZŠ a MŠ Pastviny, Brno

2. 8. 2019 Hana Koblihová

Co se vám vybaví, když se řekne školní jídelna? Jaká byla a je nabídka jídel ve školách? Má tendenci být zdravá, chutná a neokoukaná? Drží se tradičních místních receptů nebo se nebojí zavítat na návštěvu za hranice našich českých chutí? Prostřednictvím projektu Asociace školních jídelen ČR (AŠJČR) se o mezinárodní zpestření pokusila Základní škola Pastviny v Brně, která tento gastronomický experiment propojila s celodenní tematickou výukou na celé škole.

Ráda bych touto reportáží inspirovala k zapojení do dalších ročníků tohoto projektu i jiné učitele, ředitele a celé školy, které chtějí ozvláštnit jak školní stravování, tak i výuku samotnou. Celá škola se 20. března 2018 zapojila do 3. ročníku projektu AŠJČR, který se tentokráte nesl v duchu španělských chutí a rytmů.  Do tohoto projektu se zapojilo celkem 23 školních jídelen z celé České republiky. Cílem akce bylo ukázat dětem prvky mezinárodní kuchyně s tradičními surovinami a recepty Pyrenejského poloostrova a seznámit je se španělskými reáliemi. Tento den se konal pod záštitou Velvyslanectví Španělska v ČR. Osobně akci přijel podpořit i sám velvyslanec pro naši republiku J. E. Pedro Calvo – Sotelo Ibáňez – Martín. Součástí programu byla taneční a pěvecká vystoupení, žákovské workshopy, a především tematická integrovaná výuka.

Kdo všechno se do „španělského dne“ zapojil

Samotnému dni předcházelo několikatýdenní plánování, nacvičování, chystání a přemýšlení nad tím, jak celé téma uchopit, tak, aby se do něj co nejaktivněji zapojily všechny děti školy. Vyučující obou vzdělávacích stupňů se svými žáky a se školní družinou vyzdobili celou budovu tak, že jste při návštěvě školy měli pocit, jako byste se ocitli někde v Andalusii.

Příprava se týkala také kuchařek, které se společně s ředitelkou školy zúčastnily úvodního listopadového workshopu MAKRO Akademie v Praze. Zde se pod taktovkou španělského šéfkuchaře Enriqua Garcii Tejada a Petra Stádníka, šéfkuchaře MAKRO Akademie, naučily připravovat tradiční španělské menu uzpůsobené potřebám a chutím dětských strávníků.

Velký podíl na přípravě programu měli také žáci 3. až 5. ročníku 1. stupně, kteří každé pondělí odpoledne navštěvují volnočasový španělský kroužek, který škola nabízí. V něm se učí zábavnou formou základy jazyka, seznamují se s tamní kulturou, kuchyní, hudbou, tancem a dalšími zajímavostmi. Společně s žáky jsme secvičili několik hudebních vystoupení, které pak byly součástí programu.

Jedinečnost tohoto projektu tkví i ve vzájemné součinnosti jednotlivých vzdělávacích stupňů. Zahájili jsme spolupráci se španělským gymnáziem (Klasické a španělské gymnázium Brno – Bystrc), se střední školou a s její sekcí gastronomie (Střední škola Brno, Charbulova) a jako fakultní škola pokračovali ve spolupráci s Masarykovou univerzitou – s PdF MU a FF MU.

Svou aktivní účastí akci také podpořili Festival iberoamerické kultury Ibérica, flamenkový kytarista Dario Piga, brněnská taneční škola Bailadora, jazyková škola Brno – španělština Rodriga Valenzuely, španělské kostýmy zapůjčilo Národní divadlo Brno, s květinovou výzdobou pomohlo Květinářství Florissant a sladkou tečku zajistilo Pekařství U Hýsků Brno. Atraktivní byl tento den i pro celostátní televizi BTV vysílající z Brna, která natočila z celého dne krátkou video reportáž do rubriky Zpravodajský žurnál.[1]

Celý den krok za krokem

Již před osmou hodinou bylo všem jasné, že dnes není den jako každý jiný. Zrušilo se zvonění, výuka probíhala bez rozdělení na školní předměty a chodbami se rozléhaly španělské písničky doprovázející žáky do tříd.

Žáci 1. stupně a Montessori pedagogiky zůstávají ve třídách se svými vyučujícími a mají tematickou výuku o Španělsku. Dvacet tříd, dvacet různých programů. Objevují se žákovské prezentace o španělských reáliích, osobnostech, místech, jídlech. Pouští se místní hudba, krátké cestopisy, putuje se po mapě, vyrábí se a tvoří, učí se španělsky počítat, pozdravit, poděkovat. Ke svačině se podává vlastnoručně připravená nealkoholická sangria, tapas nebo pinchos. O místě, kam by děti chtěly na prázdniny, není pochyb. Během celého dopoledne každou třídu navštíví hosté, kteří mají připraveny patnáctiminutové workshopy. Náplní těchto dílniček jsou například základní španělské fráze a písničky od studentů španělského gymnázia, kteří svůj program uvádějí jako skupinka rozverných narozeninových klaunů. Dále se objeví ukázka flamenco kostýmů a dalších pomůcek k tanci, základní španělská slovíčka, vlastní zkušenost s životem a školou ve Španělsku nebo setkání s rodilými mluvčími (např. se studentkami ze Španělska, které studují na Pedagogické fakultě MU v rámci programu Erasmus+). V druhé části dopoledne se tito žáci postupně vystřídají na vystoupení v tělocvičně. Představení moderují děti ze španělského kroužku, které vystupují se svými písničkami. Na programu je i módní přehlídka flamenco kostýmů, které předvádějí žákyně 8. a 9. tříd. Nechybí ani samotný vášnivý tanec flamenco v podání profesionálních tanečnic, které navíc učí základním krokům i malé diváky. K tomu všemu hrají na kytaru a cajon andaluské rytmy další hosté. Mám dojem, že některé děti se nechtějí vrátit zpět do svých tříd. Když zavřu oči, ocitám se znovu na svém studentském pobytu v andaluské Granadě.

Ani na 2. stupni neprobíhá výuka tradičním způsobem. V ranním bloku jsou žáci rozděleni do dílen, které si pro ně připravili starší kolegové ze španělského gymnázia. Žáci si mohou vybrat z různých témat, při kterých se aktivně zapojují do tematiky španělské kuchyně, hudby, tance, základních frází, historicko-geografických údajů o Španělsku, zvyků, tradic aj. V 10 hodin se všichni scházejí ve vstupní hale, kde probíhá oficiální zahájení akce. Španělského velvyslance, výkonného ředitele AŠJČR, zástupce Státního zdravotního ústavu, starostku a místostarostku městské části Brno-Komín a další hosty vítá pěvecké a taneční vystoupení dětí ze španělského kroužku, po kterém následuje několik uvítacích slov z úst ředitelky školy, starostky městské části a pana velvyslance. Všichni zúčastnění si na závěr uvítacího setkání zapějí známou píseň Sofia, která nenechá nikoho klidným. S posledními tóny písničky se žáci opět rozdělují do dalších workshopů, tentokráte připravených studenty Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Těmito dílnami žáky provází tematika důmyslného rytíře don Quijota de la Manchy. Všichni hosté během celého dopoledne procházejí třídami a navštěvují jednotlivé dílny. Z reakcí a dojmů všech hostů je vidět, že se celá akce velmi povedla. Průběh španělského dne zachytili někteří žáci 2. stupně ve vlastní video reportáži.[2]

Tříchodové španělské menu ve školní jídelně

Po celém dni, kdy jsme hlavy měli zaplněny až k prasknutí zajímavými informacemi, přišlo na řadu také zaplnění hladových žaludků. V jídelně pod španělským heslem Buen provecho přející dobrou chuť všem strávníkům se podávalo tříchodové španělské menu, na jehož složení dohlížel Státní zdravotní ústav. Tím bylo zajištěno, že pokrmy byly složeny z ingrediencí, které dětem chutnají, na které jsou zvyklé a které odpovídají potřebám a legislativě českého školního stravování. Na úvod se podávala autentická studená polévka gazpacho ze zcela syrových a čerstvých surovin, bez koření či rajského protlaku. Hlavním chodem byla valencijská paella, jejíž součástí byl i čerstvý šafrán. A o sladkou tečku se postaral chutný dezert složený z plátků pomeranče, medu, olivového oleje a čerstvé máty. Obavy, jak se k netradičnímu menu postaví malí a mladí strávníci, byly tytam v okamžiku, když se ke kuchařkám vracely prázdné talíře.

Španělsko za námi, Mexiko před námi?

Den ve znamení Španělska zhodnotil sám velvyslanec slovy: „Takovéto vřelé přijetí a přivítání, jaké připravili žáci této školy, otvírá srdce, a je to něco, co nás spojuje, jak Čechy, tak Španěly.“ Byla to opravdu netradiční a inspirující zkušenost, za kterou stojí nemálo úsilí pedagogického sboru celé školy, které však bylo vykoupeno nadšením v očích všech žáků. Za dny thajské a norské kuchyně se tak zařadilo také menu kuchyně španělské. A jaké jsou vyhlídky 4. ročníku? I vy se můžete vydat po stopách mexické kuchyně a kultury. ¡Vamos a disfrutarlo juntos! (Pojďme si to užít společně.)

 

 

Mgr. Hana Koblihová je absolventkou oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Působí
jako doktorandka na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně, kde se v
rámci své výzkumné činnosti zabývá kvalitou života žáka a přechodem mezi
vzdělávacími stupni. Současně učí na prvním stupni ZŠ a MŠ Pastviny Brno.
Kontakt: 371258@mail.muni.cz

 

 

[1] Odkaz na televizní reportáž ze stránek školy. http://www.zspastviny.cz/spanelsky-den-na-zs-pastviny/.

[2] Odkaz na žákovskou video reportáž ze stránek školy. http://www.zspastviny.cz/spanelsky-den-na-zs-pastviny-2/.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info