České školy chrání tygry

2. 8. 2019 Milan Jeglík

Přemýšleli jste někdy o tom, zda je možné zapojit děti z českých, moravských a slovenských škol do přímé mezinárodní terénní ochrany ohrožených druhů zvířat a do protipytláckých aktivit ve světě? Díky výchovně-vzdělávacímu projektu Nejbohatší ekosystémy planety Země (NEPZ) to možné je.

Touto reportáží bychom rádi oslovili vás, ředitele škol a učitele, kteří hledáte zajímavé, a hlavně smysluplné dlouhodobé environmentální výchovně-vzdělávací programy pro své žáky. Naši lektoři přijíždějí s kvalitně zpracovanými programy přímo do škol, aby zde seznámili posluchače s jednotlivými ekosystémy planety Země, s jejich významem, s ohrožením a ochranou. Máme pokrytí po celé České republice a zapojeny jsou i školy na Slovensku. Především se ale můžete zapojit do reálných protipytláckých aktivit a poskytnout partnerskou fotopast pro přímý výkon hlídek v deštném pralese na Sumatře. Každého půl roku získáte ze své fotopasti záběry a můžete se společně s námi podílet na ochraně nejohroženějších druhů zvířat, včetně tygra sumaterského. Vaše záběry budou využity pro ochranu zvířat před pytláctvím, pro mezinárodní výchovně-vzdělávací účely a k propagaci spolupráce na ochraně divoké přírody.

Proč chránit tygra sumaterského

Tygr sumaterský (Panthera tigris sumatrae) je kriticky ohrožený druh velké kočkovité šelmy, která žije pouze na ostrově Sumatra v Indonésii. V divoké přírodě jich nežije více než 400. Jsou ohroženi především pytláctvím pro tradiční asijskou medicínu a ztrátou svého přirozeného prostředí deštných pralesů, které jsou vypalovány kvůli výsadbě palmy olejové a eukalyptu na výrobu papíru. V oblasti rezervace Green Life a v jejím okolí máme monitorujeme po dobu tří let 11 tygrů, z toho 5 tygřat. To činí z naší oblasti naprosto unikátní zónu s mimořádným významem pro ochranu těchto kriticky ohrožených druhů zvířat.

Šest let pomoci českých škol
Již šestým rokem se zapojuje 80 mateřských, základních a středních škol v Čechách a na Moravě do výchovně-vzdělávacího projektu Nejbohatší ekosystémy planety Země (NEPZ). NEPZ vede učitele, žáky a studenty k přímé ochraně ohrožených druhů zvířat na Sumatře v Indonésii. Partnerské školy NEPZ jsou zapojeny do přednášek a v případě zájmu o vyšší úroveň spolupráce se mohou stát partnery programu Oko tygra se svojí školní fotopastí, kterou darují na ochranu tygrů a budou z ní získávat záběry v rámci monitorování. Již 30 škol má svoji školní partnerskou fotopast přímo v terénu NP Gunung Leuser.  Projekt NEPZ rozšířil do parnerských škol povědomí o možnosti spolupráce na ochraně tygrů sumaterských a dalších ohrožených druhů zvířat. Nabídl školám přímou podporu v podobě školní partnerské fotopasti, která je umístěna na programu Oko tygra a školy, žáci i učitelé se takto přímo zapojí do jejich ochrany. Fotopasti nejen přibližují lidem život divokých druhů zvířat, ale také rozkrývají pytláctví, které je ohrožuje. Tyto materiály získané z fotopastí jsou předávány správě národního parku Gunung Leuser, partnerským školám a slouží k propagaci projektu.

Lektory projektu NEPZ jsou přímí spolupracovníci projektu Green Life, včetně samotných zakladatelů. Projekt Green Life se zabývá ochranou tropického deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat se zaměřením na ochranu jejich přirozených teritorií a organizací protipytláckých aktivit. Cílovými druhy zvířat této ochrany jsou kriticky ohrožení tygři, orangutani a sloni sumaterští v ekosystému Leuser na Sumatře v Indonésii. V rámci projektu je budována pralesní rezervace Green Life na hranici s NP Gunung Leuser, která má za zabraňovat vstupu pytláků a ilegálních dřevorubců do NP Gunung Leuser. Cílová rozloha rezervace je 400–700 hektarů chráněného a střeženého území. V současné době má rezervace Green Life rozlohu 85,5 hektarů, která je pravidelně střežena protipytláckou hlídkou. Kromě toho projekt zahrnuje vzdělávací aktivity Green Life Education v Česku i v Indonésii.

Díky školám zapojeným do NEPZ se daří získávat unikátní záběry zvířat se zaměřením na ohrožené tygry sumaterské, o jejichž ochranu jde na projektu Green Life především. Třetina výtěžku z přednášek NEPZ je určena přímo na podporu protipytláckých aktivit, druhá třetina na tvorbu nových výukových materiálů a poslední třetina na náklady spojené s projektem v České republice.[1] Školy se mohou zároveň zapojit do zachování deštného pralesa a zachránit své ary divočiny (1 ar = 900 Kč)[2] nebo být na dálku aktivní při čištění světového oceánu (25 Kč za jeden pytel plastových odpadků nasbíraných na pobřeží nebo v oceánu) či při ochraně mořských želv a krokodýlů na projektech Blue Life nebo Green Life Singkil. Partnerské školy zapojené do programu Oko tygra získávají každého půl roku video nebo foto materiál ze své školní fotopasti a do března 2020 mají předložit vlastní krátký 3–7minutový film. V červnu 2020 proběhne celostátní školní filmový festival všech zúčastněných partnerských škol, které se do monitorovacího programu Oko tygra 2017–2019 zapojily.

Nový monitorovací program od září 2018

Od školního roku 2018/2019 se budou moci školy hlásit a zapojit do nové spolupráce na ochraně světové divočiny v rámci monitorovacího programu Oko divočiny, v němž by mělo dojít ke spolupráci s IRF (International Ranger Federation) a s jejich členskými národními parky po celém světě (50 členských států) a kde se hodláme zapojit do monitorování ohrožených druhů zvířat a odhalování pytláckých aktivit. Záběry z tohoto programu budou opět poskytovány partnerským školám NEPZ a správám národních parků pro účely potlačování pytláctví, osvěty a přímé ochrany zvířat. Vizí této monitorovací mise je vytvořit mezinárodní výukové vícejazyčné filmové materiály, které by byly nabídnuty školám po celém světě. Nositelem tohoto projektu bude česká nezisková organizace Prales dětem ve spolupráci s programem Green Life Education, tedy se všemi partnerskými školami projektu NEPZ. Ředitelkou tohoto projektu je Zuzana Koloušková, která zasvětila svůj život výchově a vzdělávání dětí ve jménu ochrany přírody a ohrožených druhů zvířat.

Fotopast

V rámci monitorovacího programu jsou využívány fotopasti UV595HD, které zajišťuje partner a výhradní dodavatel FOTOPAST.CZ. Cena fotopasti činí 3 800 Kč. Školy zašlou danou sumu na transparentní účet Tygří hlídka 2600885307/2010 a spolek Prales dětem fotopast zakoupí, převeze na Sumatru a jeho terénní pracovníci Tygřího komanda je rozmístí v rámci programu Oko tygra 2017–2019. V případě, že škola musí fotopast zakoupit a uvést do svého majetku, je možno přímo oslovit Fotopast.cz. Po vypršení vládní monitorovací licence v roce 2019, budeme žádat o její prodloužení, tedy by mělo dojít k pokračování protipytláckého programu. Partnerské školy budou o dalších projektových krocích pravidelně informovány.


Foto: Zuzana Koloušková

O autorovi

Milan Jeglík

Po 11 letech života v Indonésii, po více než 4.500 ponorech v Indopacifiku, po pěti letech expediční plavby po největší ostrovní říši planety a po několikaletém poznávání tropických deštných pralesů se v roce 2012 rozhodl, že musí sdělit nastupující generaci své zkušenosti s přírodou a divokými zvířaty. Zjištění, že média zkreslují informace o přírodě, že se nedozvídáme skutečnosti o devastaci naší společné planety a jsme systematicky manipulováni k podpoře neudržitelného rozvoje, ho přivedlo na cestu výchovy a vzdělávání nastupující generace a široké veřejnosti.

Přijal výzvu k práci lektora výchovně vzdělávacího projektu NEPZ, který je jednou z mála šancí, jak sdělovat dětem a mládeži, co se kolem nás skutečně děje. Důvodem jeho počínání je víra, že jsme schopni společně se školami a rodinami vychovat jednu celou generaci, která bude vnímat přírodu jako klenot, nikoli jako předmět devastace a výdělku.

Více informací: www.nepz.cz

Kontakt: nepz@nepz.cz

Tabulka 1

Zpětná vazba od žáků a učitelů k programu NEPZ

Veronika Kohlová, 8. třída, ZŠ Povrly

Nikdy jsem se o problém týrání zvířat příliš nezajímala do té doby, než přijeli do naší školy lektoři programu NEPZ. Ukazovali nám obrázky různých zvířat různě týraných, které sami vyfotili. Povídali nám o tom, jaké to je žít v Indonésii, jaká zvířata už zachránili a že jednou potkali v pralese i živého tygra. Prý nezapomenutelný zážitek.

Osobně si myslím, že propagovat ochranu přírody je správné a užitečné a obdivuji lidi, kteří se o tuto činnost zajímají. Lektoři nám vysvětlili, jak vlastně žijí. Střídají pobyt zde v Čechách a v Indonésii. Vždy po čtvrt roce. Cílem jejich přednášky bylo ukázat nám, že i obyčejný delfíní cirkus je vlastně týrání zvířat. V Indonésii věří lidé takovým věcem, jako že useknutý roh nosorožce je ochrání před chorobami nebo že žluč medvěda jim přinese štěstí atd. Z mého pohledu zavřít medvěda do klece, kde se ani nemůže otočit a je napojen na trubičky, kterými mu lidé zaživa odsávají žluč, je nesmyslné hrozné ubližování zvířeti a jeho pomalé a jisté zabíjení. Vždyť spoustu živočišných druhů už je skoro vyhynulých a na světě jich zbývá jen pár posledních stovek nebo tisíců, tak proč lidé ohrožují další?

Mgr. Martina Schoříková (zástupkyně ředitelky), ZŠ Botanická, Brno

Úvodní lekce vzdělávacího projektu NEPZ úplně nadchla žáky i pedagogy naší školy, přesně splnila má očekávání. Vystupování pana Jeglíka naprosto profesionální, metodicky správné, přiměřené věku dětí, příjemný hlas. Rozhodně budu doporučovat v ostatních základních, mateřských i středních školách. Je štěstí pro naši planetu, že ještě existují lidé jako je Jeglík a Zuzana Koloušková. Moc děkujeme, rádi je opět pozveme k nám do školy v červnu 2013 i jindy.

Zdroj: http://nepz.cz/j.

 

[1]Posluchači platí 40 korun za 45minutovou přednášku, nebo 45 Kč za 60 minut či 50 Kč za 90 minut.

[2]Od roku 2014 lze zakoupit speciální dárkový certifikát ZACHRAŇ PRALES v hodnotě 900 Kč, což je cena 1 aru území. Díky těmto certifikátům se daří získávat každoročně finanční prostředky na rozšiřování rezervace Green Life a vykupování pralesa. Více na http://pralesdetem.cz/zachran-prales/.

Více článků

Přehled všech článků