Česká literatura v období Mnichova a okupace

2. 8. 2019 Jiří Poláček

Česká literatura v období Mnichova a okupace Jakubíček, D. (2015). Průhledy do české literatury období Mnichova a okupace. Olomouc: Univerzita Palackého. 

 O kultuře a literatuře z období nacistické okupace existuje již několik odborných prací.  V osmdesátých letech vydal Robert Kvaček hutný nástin Umění proti fašismu (1980), k němuž přibyla kolektivní publikace Česká literatura v boji proti fašismu (1987). V dalším desetiletí vyšel druhý díl Pamětí (1992) Václava Černého, reflektující léta 1938–1945, následovaný knihou Jiřího Doležala Česká kultura za protektorátu (1996). Pozdější tituly jsou věnovány hlavně literatuře: tvoří je práce Jaroslava Meda Literární život ve stínu Mnichova (2010), monografie Ester Novákové Český historický román v období protektorátu(2012) a publikace kolektivu vedeného Janou Čeňkovou Válečné dětství a mládí (1939–1945) v literatuře a publicistice (2016). Učitelé češtiny, dějepisu či občanské výchovy tedy mají z čeho vybírat!

K uvedeným dílům lze přiřadit monografii Daniela Jakubíčka Průhledy do české literatury období Mnichova a okupace, pocházející z produkce Univerzity Palackého. Je zaměřena především na historickou prózu zkoumanou jako prostředek aktivizace historického vědomí, a tak autor v úvodní kapitole tuto prózu definuje na základě dosavadních teoretických prací. Ve druhé kapitole nastiňuje obraz české kultury ve svízelných okupačních podmínkách, logicky tudíž věnuje velkou pozornost tehdejší cenzuře (její podoby a vývoj v letech 1749–2014 reflektuje dvoudílná kolektivní monografie nazvaná V obecném zájmu, 2015). Její praxi detailně demonstruje na cenzurních zásazích do dvou děl – do Bassova Čtení o roce osmačtyřicátém (1940) a do Karlštejnských vigilií(1944) Františka Kubky.

Třetí kapitola recenzované monografie pojednává o historické próze zprvu v obecné rovině a pak autor podává přehled mnoha děl, jež člení chronologicky podle období, která ztvárňují: od pravěku až po 19. století. Své poznatky potom sumarizuje a připojuje soupis pramenů a literatury, který čísluje, raději ho však měl přehledně rozčlenit. Celá publikace, uzavřená trojím resumé, je informačně velmi bohatá, což její čtenáři jistě ocení.

 

doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info