Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami
v kontextu RVP ZV, rok výzkumu 2009

Organizace konference

Odborní garanti konference:
Organizační zajištění:

Odborný garant:
Organizační výbor:
Kontaktní osoba:
Web konference: