Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami
v kontextu RVP ZV, rok výzkumu 2009

DŮLEŽITÉ INFORMACE A TERMÍNY

22. 2. 2009Vyplnění elektronické přihlášky s anotací
8. 3. 2009zaplacení konferenčního poplatku bezhotovostním převodem
22. 3. 2009Odevzdání celého příspěvku do elektronické přihlášky

Registrace prodloužena – stále se můžete přihlašovat.