Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami
v kontextu RVP ZV, rok výzkumu 2009

Program konference

úterý 21.4. 2009, PdF MU Poříčí 31 a CVČ Lidická
13:00 – 16:00VÝZKUM A DRAMATICKÁ VÝCHOVA – odborný seminář, místnost č. 408, katedra sociální pedagogiky
19:00 – 19:45HOLKY NESPĚTĚ - představení souboru KŠANDY – autorské studentské divadlo, sál Ornis, Centrum volného času Lidická 50


středa 22. 4. 2009, PdF MU Poříčí 7, 9 a 31
9:00 – 10:00prezence účastníků
10:00 – 10:20zahájení konference, uvítání hostů, úvodní zástupce PdF MU, vystoupení studentů specializace DV
10:20 – 12:30Hlavní referáty
 • Prof. doc.Milan Valenta, Ph.D., PdF UP Olomouc
  DRAMATERAPIE Z HLEDISKA PŘÍSTUPU TERAPEUTA
 • Andy Kempe, Ph.D.,University of Reading, VB
  DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE VÝUCE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
 • Prof. doc. Zoja Mikotová, DiFa JAMU Brno
  NESLYŠÍCÍ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA, NESLYŠÍCÍ A DIVADLO
 • Gábor Takás, Káva Kulturális Műhely , Budapešť, Maďarsko
  MÍSTO A ROLE DIVADELNÍ VÝCHOVY VE VÝUCE A VÝCHOVĚ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH
 • doc. PhDr.Katarina Majzlanová, Ph.D.,PdF UK Bratislava, SK
  UPLATNENIE DRÁMY V EDUKAČNOM PROCESE
 • doc. PhDr.Věra Janíková, Ph.D., PdF MU
  DRAMATICKÁ VÝCHOVA A CIZOJAZYČNÁ VÝUKA
Místnost: č. 50 aula
12:30 – 14:00oběd
14:00 – 16:45Jednání v sekcích

Sekce č. 1
VYUŽITÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY PŘI PRÁCI SE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI
Místnost: učebna C, 2. patro
Vedoucí sekce: Petra Hamadová, Tomáš Doležal
Asistent: Martina Bártová

Sekce č. 2
VYUŽITÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY PŘI PRÁCI SE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI
Místnost: učebna č. 19
Vedoucí sekce: Marie Pavlovská, Mirek Coufal
Asistent: Alena Chládková

Sekce č. 3
ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE VÝZKUMU V OBLASTI DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Místnost: č. 50
Vedoucí sekce: Jan Karaffa, Lenka Remsová
Asistent: Zuzana Baksová

Sekce č. 4
VYUŽITÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY PŘI VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ U ŽÁKŮ S VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ
Místnost: č. 8
Vedoucí sekce: Věra Janíková, Šárka Dohnalová
Asistent: Simona Albertová

17:30 - 18:30prezentace závěrů ze sekcí
místnost č. 50 aula
19:30divadelní představení a společenský večer
místnost č. 50 aula a vestibul Poříčí 9čtvrtek 23.4. 2009, PdF MU Poříčí 7,9 a SDV LABYRINT Švermova 19

9:00 – 17:00workshopy dle výběru (simultánní překlad zajištěn), uzavření konference

Workshop č. 1 DRAMATICKÁ VÝCHOVA, JEJÍ METODY A TECHNIKY UŽÍVANÉ VE VÝUCE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Lektor: Andy Kempe (University of Reading, VB)

Místo: divadelní sál, Studio dramatické výchovy Labyrint, Starý Lískovec, Švermova 19, tramvaj č.5. 8, zastávka Švermova


Workshop č. 2 DRAMATICKÁ VÝCHOVA – ŠPECIÁLNA DRAMATICKÁ VÝCHOVA – DRAMATOTERAPIA

Lektorka: Katarina Majzlanová (PdF UK Bratislava)

Místo: tělocvična, Studio dramatické výchovy Labyrint, Starý Lískovec, Švermova 19, tramvaj č.5. 8, zastávka Švermova


Workshop č. 3 DRAMATICKÁ DÍLNA PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ

Lektorka: Šárka Dohnalová (PdF MU)

Místo: PdF MU, Poříčí 9, učebna č. 8


Workshop č. 4 DRAMADROM – CESTA DRAMATU

Lektor: Gábor Takás (Káva Kulturális Műhely, Budapešť)

Místo: PdF MU Poříčí, učebna č. 19