Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami
v kontextu RVP ZV, rok výzkumu 2009

Prezentace příspěvků

Příspěvky lze prezentovat ve formě přednášky, prezentace, posteru (maximálně 15 minut). Organizátoři si vyhrazují právo přijetí nebo zamítnutí příspěvku, případné přerozdělení příspěvků do sekcí a navržení změny formy prezentace příspěvku.

Technické zajištění

Při prezentacích budou k dispozici dataprojektory, notebooky, panely. Další technické požadavky prosím vyplňujte přímo do elektronické přihlášky.