Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami
v kontextu RVP ZV, rok výzkumu 2009

Publikace příspěvků

Termíny odeslání anotací a příspěvků

ANOTACI svého příspěvku vyplňte přímo do elektronické přihlášky při registraci nejpozději do 7. února 2009. (Úpravy v přihlášce je možno provést v odkazu Změna registrace.)

PŘÍSPĚVKY samotné odevzdávejte přímo do elektronické přihlášky při registraci nejpozději do 7. března 2009. (Úpravy v přihlášce je možno provést v odkazu Změna registrace.)
 

Pokyny pro psaní anotací a příspěvků

Formální úprava příspěvku


Struktura anotace


Struktura příspěvku