•  
   

O katedře

My to dělat nebudeme!
Vy nás nutíte přemýšlet!

(Výrok účastnice výtvarného kursu pro seniory, který vedla Zuzana Ištvánová, doktorandka Katedry výtvarné výchovy)

Katedru výtvarné výchovy najdete ve třetím patře Pedagogické fakulty – Poříčí 7, Brno.

Aktuální web: Katedra výtvarné výchovy

Týden výtvarné kultury

Studium arteterapie

Projekt: Speciální výtvarná výchova

Studium

Vedle studia učitelství pro základní a střední školy nabízí Katedra výtvarné výchovy specializovaný obor Výtvarná výchova – vizuální tvorba pro studenty s výraznějším výtvarným talentem i uměleckým směřováním.

V České republice zatím jako jediná zajišťuje naše katedra jednooborové bakalářské studium v oboru Speciální výtvarná výchova se zaměřením na výuku pro znevýhodněné skupiny. Stejně ojedinělý je magisterský obor Galerijní pedagogika a zprostředkování umění připravující specialisty pro galerijní a muzejní práci.
Katedra má rovněž akreditaci pro doktorský studijní program.