•  
   

3. semestr: Pedagogická praxe souvislá 1 (aktivity ve volném čase)- SV4BP_SPX1   

  • L. Gulová, M. Kurowski, ukončení – z, 0/0/1 (10 dní/ souvislé přímé výchovné práce), 2 kredity

Popis praxe:Student/ka se zúčastní souvislého minimálně desetidenního pobytu na letním táboře (intenzivním kurzu, škole v přírodě apod.), na kterém se aktivně zapojí do přímé výchovné práce s cílovou skupinou prostřednictvím přípravy, ale též vlastního vedení činností.

Learning outcomes: Student/ka je schopen/a připravit program pro konkrétní cílovou skupinu (charakteristickou věkem, dovednostmi a dalšími specifiky, např. děti cizinců – uprchlíků, z dětských domovů, školní třída, nadané děti apod.) a zprostředkovat ho cílové skupině.

Požadované výstupy: Student/ka předloží přípravu desetidenního projektu dětského tábora (nebo obdobného kurzu), který bude obsahovat: Popis pobytu, cílové skupiny, režim dne, legendu (motivaci) a její rozpracování do náplně konkrétních dnů (etapové hry a popis konkrétních činností, které souvisejí s námětem tábora – kurzu), vlastní reflexi jednotlivých činností a hodnocení metodikem praxe (hlavní vedoucí, vedoucí kurzu apod.).

Organizační instrukce:Minimálně měsíc před nástup na praxi student/ka oznámí rozsah, podobu a místo pedagogické praxe a vyzvedne si potřebná pověření a smlouvu. Po ukončení akce odevzdá požadované výstupy vyučujícímu.

Kde lze praxi absolvovat? Pobyt na souvislé výchovně-vzdělávací akci (např.: letní tábory, adaptační kurzy, pobytové akce pro dospělé, seniory, školy v přírodě, lyžařské výcviky, příměstské tábory (min. 14 dní), apod.).

Co na praxi dělat?Podílet se na organizaci programu pobytového výjezdu a jeho realizaci v praxi.

Zpět na portál