•  
   

1. semestr: Exkurze do odborných zařízení - SV4BP_ExOZ

  • L. Gulová, M. Kurowski, ukončení – z, 1 kredit

Popis praxe: Studenti s vyučujícím během celého semestru navštěvují vybraná zařízení a seznamují se s jejich chodem a hlavními činnostmi.

Learning outcomes: Na základě absolvovaní jednotlivých exkurzí do vybraných zařízení získají studenti základní přehled o činnostech (sociálních, volnočasových i výchovných), které mají své specifikum ve vztahu k cílovým skupinám. Seznámí se s posláním daného zařízení, s charakterem cílových skupin, s metodami výchovné a sociální práce, s marketingem, základními legislativními a finančními aspekty apod.

Požadované výstupy: Osvojení přehledu navštívených zařízení student doloží jejich stručným popisem a jednou detailně rozpracovanou kazuistikou vybrané instituce, jejíž činnost ho zaujala. Při zpracování vyjde z analýzy dostupných dokumentů (výroční zpráva, výchovné programy, metodiky činností apod.), které rozšíří o vlastní reflexi z dané návštěvy a rozhovor s příslušnými pracovníky. Kazuistika obsahuje: název zařízení a zřizovatele, popis hlavního poslaní, cílů výchovné (sociální) práce, přehled základních strategií a metod, forem práce, marketingových strategií apod. (cílová skupina, poskytované služby, atd.)

Organizační instrukce: Na základě pokynů vyučujících předmětu studenti hromadně navštěvují (vždy cca 1 x za 14 dní v rozsahu min. 2 hod.) příslušná zařízení. O návštěvě si vedou podrobné záznamy do svého portfolia (deníku pedagogické praxe).

Zpět na portál