•  
   

Typy studia

Katedra v akademickém roce 2018/2019 garantuje výuku v následujících typech studia:

Studijní plány naleznete ve Studijním katalogu

Důležité organizační informace pro studenty (nastupující do) bakalářského studia: Průvodce bakalářským studiem na KNJ

Prezenční studium

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium)

Učitelství německého jazyka pro základní školy - dvouoborové 

Učitelství německého jazyka pro základní školy - jednooborové 


Podílíme se na výuce:

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (pětileté prezenční magisterské studium, 1. až 5. ročník. V rámci učitelství prvního stupně základní školy si studenti povinně vybírají cizí jazyk. Absolventi studia získávají aprobaci pro výuku tohoto jazyka na 1. stupni ZŠ.)

Učitelství pro mateřské školy (prezenční bakalářské studium)


Kombinované studium (výuka výhradně v pátek, blokové semináře výjimečně v sobotu)

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (tříleté bakalářské jednooborové studium)

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (tříleté bakalářské studium v kombinaci)

Učitelství německého jazyka pro základní školy (dvouleté následné magisterské jednooborové studium)

Učitelství německého jazyka pro základní školy (dvouleté následné magisterské studium v kombinaci)


Podílíme se na výuce:

Učitelství pro 1.stupeň ZŠ (pětileté kombinované magisterské studium, 1. až 5. ročník. V rámci učitelství prvního stupně základní školy si studenti povinně vybírají cizí jazyk. Absolventi studia získávají aprobaci pro výuku tohoto jazyka na 1. stupni ZŠ.)

Učitelství pro mateřské školy (kombinované bakalářské studium)


Celoživotní vzdělávání

Rozšiřující studia

Studium k rozšíření učitelské kvalifikace: učitelství oboru specializace ZŠ – Německý jazyk (dvouleté studium)

Studium k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět – Rozšiřující němčina pro ZŠ (tříleté studium)

Studium k rozšíření učitelské kvalifikace pro střední školy – ZSS Němčina pro střední školy (jednoleté studium)

Doktorské studium

Specializace v pedagogice / Obor didaktika cizího jazyka