•  
   

Katedra českého jazyka a literatury

Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

pořádá ve dnech 17.–18. ledna 2019 vědeckou konferenci s mezinárodní účastí

VARIANTNOST V ONYMII A V DIALEKTECH

Konference je pořádaná při příležitosti významného životního jubilea, které v lednu příštího roku oslaví prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., dr.h.c., přední český a evropský lingvista. Nad konferencí převzal záštitu doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty MU.

Datum a místo konání:

 • 17.–18. ledna 2019
 • Pedagogická fakulta MU, Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9, Brno, 603 00

Zaměření příspěvků:

 • Shody a diference v dialektech
 • Shody a diference v typech a funkcích proprií (nominační a komunikační varianty proprií, popř. jejich standardizace)
 • Regionální varianty, odraz v kodifikaci  (standardizaci)
 • Funkce dialektů, funkce proprií v literárním textu apod.

Termíny:

 • Zaslání názvu příspěvku s anotací a klíčovými slovy do 30. září 2018.
 • Platba konferenčního poplatku do 31. října 2018.

Konferenční poplatek:

 • Konferenční poplatek ve výši 2 000 Kč je třeba uhradit převodem prostřednictvím webových stránek konference při Obchodním centru PdF MU.
 • Z konferenčního poplatku budou hrazeny konferenční materiály, občerstvení podávané v průběhu konference, společná večeře první den konference, vydání sborníku.

Konferenční jazyky:

 • čeština a slovenština

Program konference:

 • Program konference je dostupný zde

Sborník z konference:

 • Počítáme s publikováním konferenčních příspěvků v angličtině ve sborníku, který bude zaslán do Web of Science (WOS). Přesné informace včetně instrukcí k formální úpravě příspěvku sdělíme všem účastníkům s dostatečným časovým předstihem.

Ubytování a stravování:

 • Ubytování a stravu, s výjimkou drobného občerstvení v průběhu konference a společné večeře první den konference, si zajišťuje každý účastník konference sám. Tipy na ubytování i restaurace uvádíme na webových stránkách konference.

Konferenci pořádá:

Katedra českého jazyka a literatury PdF MU

PhDr. Ivana Kolářová, CSc., kolarova@ped.muni.cz, tel.: 549 49 5498

Mgr. Hana Svobodová, hana.svobodova@ped.muni.cz, tel. 549 49 7868

Petra Rozbořilová (sekretářka), rozborilova@ped.muni.cz, tel. 5449 49 1641

 

Webové stránky konference jsou dostupné zde.