•  
   

              Nabídka pracovních stáží v rámci programu Erasmus+

                 pro studenty katedry českého jazyka a literatury

V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na následující pracovní stáže v rámci programu ERASMUS+. V případě, že máte zájem o více stáží, přihlášku prosím směrujte k 1. volbě stáže a v e-mailu dále uveďte, o kterou další stáž byste měli zájem.*stáž v Duesseldorfu, více informací zde

* stáž v Paříži, více informací zde

* stáž v Londýně, více informací zde

* stáž v Soluni, více informací zde

* stáž v Birminghamu, více informací zde

* stáž v Athénách, více informací zde

* stáž v Bruselu, více informací zde

* stáž v Dublinu, více informací zde

* stáž v Lisabonu, více informací zde

* stáž v Madridu, více informací zde

Výběrové řízení:
1. *poslat česky e-mailem přihlášku do 21. října 2018 na e-mailovou adresu: zizkova@ped.muni.cz

*součástí přihlášky musí být:

** motivační dopis v češtině (napište, proč chcete jet a jaké máte zájmy, 
čemu se dlouhodobě věnujete a čím žijete)

** životopis v češtině (uveďte i telefonní číslo)

** výpis známek ze studijního oddělení, nestačí jen printscreen z ISu

** doložení jazykové úrovně (certifikát nebo absolvovaný předmět na MU, který je na požadované úrovni, případně doklad o přezkoušení a požadované úrovni z CJV)


2. Vybraní studenti budou pozváni k ústnímu pohovoru, který proběhne po 22. říjnu 2018.

 

Pro více informací se mohou zájemci obrátit na Mgr. Hanu Žižkovou (e-mail: zizkova@ped.muni.cz).