Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Metodologické workshopy: Petr Vlček: Srovnávací výzkum v pedagogice

Metodologické workshopy
pro studenty doktorských studijních programů
— podzim 2020 —Metodologický workshop se zaměří na vybrané problémy metodologie srovnávacího výzkumu v pedagogice s cílem přispět do debaty o metodologické kvalitě komparativního výzkumu. Snahou bude provést procesem vědeckého srovnávání v pedagogice založeném na problémovém přístupu. Vedle stručných teoretických a historických východisek budou uvedeny některé principy pedagogické komparatistiky. Následně budou stručně představeny jednotlivé kroky komparativní vědecké metody._____________________________________________Průběh akce: Akce proběhne přes MS Teams a přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link.
Přihlásit se můžete na e-mailu: najvarova@ped.muni.cz (alespoň 14 dní předem). Semináře jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.Pořadatel
Institut výzkumu školního vzdělávání (Pedagogická fakulta)
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/clanky/metodologicke-workshopy
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/105/304/915/105304915/Metodologicke-workshopy_PS20.pdf