Adventní koncert Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Přesný program koncertu bude zveřejněn s dostatečným předstihem.


Pořadatel
Pedagogická fakulta