Konference Didaktika cizích jazyků: Současné výzvy pro kvalifikační růst i výuku na českých vysokých školách

Cílem této konference je poskytnout vysokoškolským didaktičkám a didaktikům cizích jazyků příležitost pro diskusi (1) o současném stavu i výzvách pro nejbližší budoucnost v oblasti doktorských studijních programů, habilitačního řízení i řízení pro jmenování profesorem a (2) o obsahové náplni předmětu Didaktika cizího jazyka ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelek a učitelů cizího jazyka včetně pedagogické praxe.

Forma účasti:

- Příspěvek pro kulatý stůl (5 min.). Témata: didaktika cizího jazyka ve vysokoškolské přípravě učitelů cizích jazyků: kurikulum – témata, formy výuky; provázanost s pedagogickou praxí; oborová didaktika a státní závěrečná zkouška aj.

- Bez připraveného příspěvku – účast v diskusi u kulatého stolu


Odkaz na přihlášku: muni.cz/go/DCJkonference

Termín pro přihlášení (vč. zaslání názvů příspěvků): do 15. 6. 2023


Účast na konferenci je bezplatná

Veškeré informace naleznete v příloze


Pořádající pracoviště:

Katedra německého jazyka a literatury

Katedra anglického jazyka a literatury

Katedra francouzského jazyka a literatury

Katedra ruského jazyka a literatury


Pořadatel
Katedra ruského jazyka a literatury (Pedagogická fakulta)
Katedra anglického jazyka a literatury (Pedagogická fakulta)
Katedra německého jazyka a literatury (Pedagogická fakulta)
Odpovědnost
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Mgr. Jana Veličková
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/140/530/226/140530226/Pozvanka_na_didaktickou_konferenci_2023.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.