Setkání pedagogů a odborníků z praxe ke sdílení zkušeností s integrací a vzděláváním jedinců s OMJ

Cílem setkání je sdílení zkušeností s integrací a vzděláváním žáků s OMJ. Na setkání se budeme věnovat nejen diskusi o tom, jaké praktické metody a dovednosti se ve školách osvědčily, ale zaměříme se i na případné problémy, které mohly během výuky vzniknout, a navrhneme, jak by se jim dalo zamezit. V neposlední řadě bychom chtěli získat zpětnou vazbu ze školní praxe, abychom mohli v příštím školním roce poskytnout cílenou podporu učitelům v tom, co považují za důležité.

Setkání se zúčastní přednášející, kteří vystupovali v pásmu webinářů pro podporu integrace a vzdělávání jedinců s OMJ, pozváni budou rovněž další vzdělavatelé učitelů, studenti učitelství a odborníci z praxe: NPI, META, Centrum pro podporu cizinců JMK, Ukrajinská iniciativa a další.

Termín: 22. 6. 2022
Čas: 15:30 – 17:30

Akce bude probíhat hybridní formou.

Místo konání: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 7/9, Brno, místnost RUV.

Přihlašovací formulář pro prezenční účast: https://forms.gle/S9CLjk3F4D7ghctz7Pro prezenční účast je kapacita omezena na 50 míst.

Odkaz pro přihlášení online: https://cesnet.zoom.us/j/91362352552

Pro účast online není nutné vyplnit přihlašovací formulář.

Program:

15:15 – 15:30: Registrace

15: 30 – 15:40: Zahájení

15:40 – 16:30: Kulatý stůl s přednášejícími v rámci pásma webinářů a odborníků z praxe

16:30 – 17:25: Neformální diskuse učitelů a vzdělavatelů učitelů, sdílení zkušeností

17:25 – 17:30: Rozloučení

Setkání je realizováno ve spolupráci Katedry českého jazyka a literatury, Katedry sociální pedagogiky, Institutu výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a brněnské pobočky České pedagogické společnosti.


Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.facebook.com/events/428050932165826

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.