Využití alternativních metod ve výuce češtiny pro žáky s OMJ

Datum a čas: 19. 5., od 15:00 hod.
Přednášející: 
Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.

Místo: Zoom 

Webinář se zaměřuje na možnosti využití vybraných metod a postupů ve výuce češtiny jako druhého/cizího jazyka. Většina z nich rozvíjí schopnost porozumět psanému a mluvenému projevu, vede k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a napomáhá k aktivnímu začlenění do společnosti. Vybrané metody slouží ve výuce češtiny jako druhého/cizího jazyka nejen k motivaci a rozvoji psaní a mluvení, nezbytných k běžnému dennímu kontaktu, vede k podpoře vzdělávání a úspěšnému testování znalostí, především ale podporuje integraci těchto žáků do běžného života.

Odkaz na připojení do ZOOMu

Účastnický poplatek je hrazen z projektu, který je financován z příspěvku MŠMT (Ukazatel I) poskytnutý MU z Programu na podporu strategického řízení vysokých škol (dále jen PPSŘ) pro roky 2022-2025.


Pořadatel
Pedagogická fakulta
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.ped.muni.cz/o-nas/vzdelavani-pro-verejnost/pasmo-webinaru-pro-podporu-integrace-a-vzdelavani-jedincu-s-omj

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.