Pozvánka na 7. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2021/2022

Datum: 3. 5. 2022
Čas: od 14:00
Místo: Galerie RUV (suterén Poříčí 9)

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání
2. Schválení zápisu z 6. zasedání AS PdF MU v akad. roce 2021/2022
3. Schválení Výroční zprávy o činnosti PdF MU za rok 2021
4. Schválení rozpočtu PdF MU na rok 2022
a. Pravidla sestavování rozpočtu
b. Rozpočet kateder a institutů, Centralizované prostředky, DIF PdF_2022, Návrh rozdělení hospodářského výsledku 2021, Rozpočet PdF 2022 (NEIN), Rozpočet PdF 2022 (INV)
5. Schválení nového Disciplinárního řádu PdF MU
6. Schválení harmonogramu pro volbu kandidátky/kandidáta na děkanku/děkana pro volební období 2023-2027
7. Ustavení Volební komise pro volbu kandidátky/kandidáta na děkanku/děkana pro volební období 2023-2027
8. Různé
Pořadatel
Pedagogická fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.