Oslavy Dne učitelů a učitelek na Pedagogické fakultě MU

Datum: 28. 3. 2022
Čas: od 15:00 do 17:00 hodin 
Místo konání: Učebna č. 1, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 7 Brno

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Vás zve na oslavy Dne učitelů a učitelek, které se poprvé od roku 2019 uskuteční v prezenční formě od 15:00 v učebně č. 1.

Program oslav:

1. Úvodní slovo děkana fakulty doc. Jiřího Němce

2. Předávání ocenění zaměstnancům fakulty

3. Přednáška profesorky Věry Janíkové na téma Didaktika cizích jazyků ve 21. století aneb jak naplňujeme sny Jana Amose Komenského

Vztah J. A. Komenského k jazykům a jejich vyučování byl velmi vřelý a hluboký, což se odráží ve velké části jeho celoživotního díla. K nejdůležitějším spisům v této oblasti zajisté patří ´Nejnovější metoda jazyků´ (Linguarum methodus novissima). J. A. Komenský v ní vytváří první obecně uznávanou teorii didaktiky jazyků založenou na pozorování, pokusech i na praxi, a kráčí tak za svým snem posunout didaktiku jazyků mezi ostatní vědy a zároveň poskytnout srozumitelný „návod“ k vyučování jazyků. Hlavním záměrem krátkého zamyšlení je, jak se nám nyní, po 350 letech, daří uvádět ve skutečnost poznatky a doporučení J. A. Komenského v rámci současného přístupu k výuce cizích jazyků.

4. Koncert Katedry hudební výchovy PdF MU

    1. Antonín Dvořák: Slovanský tanec op. 46 č. 1, C dur,

    Michaela Fialová a Marie Pavlasová – klavír

    2. Sholom Secunda: Bei mir bist du schön (arr. E. Tomaštík)

    MUNIcimbal (Cimbálový soubor PdF MU), zpěv – Anna Klečková

    3. Rómská lidová: Nane cocha

    MUNIcimbal (Cimbálový soubor PdF MU), cimbál sólo – Michal Procházka

    4. Tom Jobim: Água de Beber (arr. E. Tomaštík)

    MUNIcimbal (Cimbálový soubor PdF MU), zpěv – Anna Klečková.

    5. Thomas Morley: Now Is the Month of Maying

    Thomas Weelkes: Strike It Up, Tabor

    Eduard Tomaštík – tenor, Vladimír Richter – tenor, Ondřej Musil – bas

    6. Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy (Veleť, vtáčku, Dyby byla kosa nabróšená)

   Josef Hadar: A White Rainbow

   Gaudeamus igitur

   Pěvecký sbor PdF MU, dirigent – František Ostrý

Po dobu konání akce je vyhlášeno děkanské volno (tj. od 14:50 hod. do poslední vyučovací hodiny).


Pořadatel
Pedagogická fakulta
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.facebook.com/events/328220195996374

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.