Emeritní rektoři MU pro U3V

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

emeritní rektor Masarykovy univerzity, děkan Fakulty informatiky MU, profesor Katedry teorie programování Fakulty informatiky MU

 

Myšlenka mechanizace výpočetních postupů v uplynulých staletích vycházela ze snahy ulehčit výpočetní postupy podobným způsobem, kterým nástroje a stroje ulehčovaly nebo odstraňovaly fyzickou práci. Přemítání nad tím, jak takové nástroje mohou fungovat, vedlo i k představám, jak takto fungující stroje souvisí s myšlením a samou podstatou toho, co člověka jeho duševními schopnostmi odlišuje od zvířat, i toho, jak takové stroje mohou člověku všestranně sloužit, nebo mu i konkurovat. Sestrojení elektronických počítačů vytvořilo během minulého století předpoklady pro naplnění těchto vizí ve smyslu pomocníků člověka, symbiózy lidí a takových nástrojů, ale i ve smyslu vytvoření potenciálních konkurentů zejména v souvislosti s rozvojem technik označovaných jako umělá inteligence. Příležitosti i hrozby, které takto vytvářené systémy představují, přestávají být záležitostí fantazií nebo sci-fi, ale stávají se realitou připomínající to, co se říká o ohni jako dobrém sluhovi, ale zlém pánu. Významnou oblastí, která tím bude ovlivněna, je bezpečnost nejen jako technický informatický problém týkající se třeba hackerů, ale jsou jí i mezioborové otázky bezpečnosti společnosti, v níž jako lidé budeme žít.
Pořadatel
Oddělení celoživotního vzdělávání (Rektorát)
Odpovědnost
Mgr. Markéta Jelínková
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://u3v.muni.cz/nabidka-vzdelavani/mimoradne-prednasky/mimoradne-presnasky-seznam/clovek-pocitace-a-bezpecnost

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.