Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

 

Organizační pokyny.

Doposud nezaregistrovaní zájemci o účast se mohou registrovat před zahájením konference.

Konferenční poplatek činí 200 Kč (úhrada bude provedena při prezentaci).

Prezentace a úhrada poplatků bude probíhat v prostorách vestibulu nové budovy PdF MU, Poříčí 9/11 od 8:30 do 9:15 hod..

Hlavní program konference proběhne v učebně č. 50.

Odpolední jednání v sekcích proběhne v anotovaných učebnách.

Účastníci obdrží sborník anotací s CD s příspěvky o řešené problematice a další tištěné materiály na téma konference.

 

 

 

Kontaktní osoba:
PhDr. Ilona Fialová, Ph.D. E-mail: fialova@ped.muni.cz

PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. E-mail: 17410@mail.muni.cz

 

 

Odkaz na www: http://www.ped.muni.cz/


program a pokyny ke stažení