Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

POZVÁNÍ NA KONFERENCI

Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV rok výzkumu 2009

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, 3. konference výzkumného záměru
16. – 17. září 2009

Konference bude fórem pro diskuzi, výměnu informací a výzkumných zjištění o inkluzivním vzdělávání žáků se (speciálními) vzdělávacími potřebami se zaměřením na žáky se sociálním znevýhodněním na mezinárodní i národní úrovni. Příspěvky přednesou odborníci praktici i politici (z Evropy i z České republiky).
Přípravný výbor konference přivítá návrhy na konferenční příspěvky.


Informace pro dosud neregistrované účastníky:
Registrace bude možná před zahájením konference 16.9. 2009 mezi 8:30 - 9:15 hodin.

Cíle konference
Cílem konference je prezentovat nové poznatky o výuce, strategiích prevence, intervence a rehabilitace dětí ve školním i institucionálním prostředí. Zvláštní pozornost budeme věnovat dětem se sociálním znevýhodněním. Představeny budou koncepty vzešlé z výzkumu uvedeného výzkumného záměru. Účastníkům konference poskytneme prostor pro srovnání přístupů ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v evropském kontextu.

Jazyk konference: angličtina, němčina, čeština