Projekty:

Přírodověda pro život
Integrovaná přírodověda

Partneři:

ZŠ Krásného
Lipka

Pracoviště:

Katedra geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Pozvánka na seminář 29. 5. 2014

27. května 2014


Pozvánka na seminář "Mapujeme v krajině", čtvrtek 29. 5. 2014.

Letáček
Přihláška

Ukázka z "Mapujeme v krajině"

27. května 2014


Právě, 23. května 2014, vyšla nová publikace "Mapujeme v krajině"

Obsah a ukázka text
Obsah příloh na CD – pracovních a metodických listů

Nejmodernější technologie

18. března 2014


Přihlaste Vaši školu do projektu. Všechny aktivity a materiály budou pro účastníky poskytovány zdarma!

Píše se o nás!

2. prosince 2013


Článek z časopisu MUNI můžete nalézt zde na straně 6.

"Geoinformatika láká děti i učitele"

Učitel přírodovědy

24. února 2013


Vážené kolegyně a vážení kolegové na základních a středních školách v Jihomoravském kraji,

v projektu „Učitel přírodovědy a nejmodernější technologie“ Vám představíme možnosti využití nejmodernějších technologií (dálkový průzkum Země, GIS, navigační systémy apod.) či jejich produktů (družicové snímky, letecké fotografie, mapy, mapové portály atd.) ve výuce zeměpisu, fyziky, chemie a biologie. Každé z témat bude doplněno pracovními listy a návrhem environmentálního projektu pro Vaše žáky.

Připravovaná témata jsou podrobněji rozepsána v záložce „Témata“.

Svět a krajina pohledem z výšky -  Dálkového průzkumu Země v jednotlivých předmětech, ve vybraných tématech a jednom projektu – připravujeme projekt „Cesta kolem světa aneb najdi své místo na Zemi“.  

Mapujeme v přírodě -  představení přírodovědných experimentů a pozorování v přírodě. Mapování s tužkou i s GIS. Pokusy v přírodě a jejich zaznamenávání.

Využití navigačních systémů ve školních  environmentálních projektech - zvládnutí moderní technologie pro možnosti její aplikace ve vzdělávání aneb didaktické hry s GPS.

Dále pro Vás připravuje návštěvu vzdělávacího střediska Evropské kosmické agentury v Římě. Při výběru zájemců zohledníme zamýšlený počet absolvování seminářů (upřednostníme ty, kteří budou mít zájem navštívit tři semináře).

Náš projektový tým již mnozí znáte – pracovali jsme na projektu Integrovaná přírodověda – připravili jsme šest učebních materiálů pro učitele k tématům Jezdíme autem, Domácnost - svět v malém, Počasí a podnebí, Město a venkov, Šaty dělají člověka a Robinsonem dnes aneb jak se zachovám,když…. Tento projekt byl úspěšně ukončen v březnu r. 2012. Pro zájemce o další doplnění materiálů připravujeme powerpointové prezentace a e-learning v rámci projektu Přírodověda pro život

 

Kontaktujte nás!

Věříme, že se nám tak jako v předchozím projektu podaří s pokorou a úctou k náročnosti Vaší práce připravit užitečné materiály, se kterými se Vám a Vašim žákům bude dobře pracovat.

Hana Svatoňová  manažerka projektu

SEO
Webmaster: Jan Svatoň
Designer a koder: Jan Svatoň
Admin centrum
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
2013 ©Učitel přírodovědy