Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků

Project Identification
10186/2009-6
Project Period
1/2009 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Záměrem projektu je na základě dílčích kvlitativních a kvantitativních sond analyzovat a popsat vzdělávací problémy romských žáků a vysvětlit je v kontextu romské rodiny, školy a vztahu mezi učitelem a žákem a učitelem a asistentem pedagoga. Výsledky analýz mohou přinést poznatky, které by měly vést ke zvýšení kompetencí edukátorů, tj. učitelů a asistentů pedagoga.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.