Vzdělávání na základních a středních školách zaměřené na rozvoj přírodovědných, technických, digitálních, informatických a odborných kompetencí (PTDIOK)

Project Identification
MUNI/A/1291/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je zaměřen na podporu výzkumu a propojení přírodovědných, technických, informačních a odborných oborů ve vzdělávacím procesu na základních a středních školách. Specifickým zaměřením a propojením těchto oblastí můžeme podpořit rozvoj klíčových kompetencí budoucích pedagogů – studentů (VŠ) a žáků (ZV, G, SOV). Projekt tak nepřímo podporuje rozvoj také žákovských klíčových kompetencí skrze jejich učitele, současné studenty učitelství. Cílem projektu je na základě rešerší, projektových návrhů a empirických výzkumů posoudit a navrhnout opatření k dalšímu rozvoji zmíněných klíčových kompetencí budoucích pedagogů, studentů a žáků. V rámci projektu budou podporovány studentské zájmové projekty, diplomové a disertační práce. Vzniklé, články, projekty a publikace podpoří trendy v jednotlivých oborech i jejich propojování jako celku.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.