Project information
Digital competence and its development (DIGIKOM)

Project Identification
MUNI/CORE/0708/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je zaměřen na vznik nového předmětu zaměřeného na rozvoj digitální kompetence a gramotnosti. Předmět je navržen a vhodný pro široké spektrum oborů MU. V současné době je již od základního vzdělávání v rámci inovovaného RVP zařazován rozvoj klíčové digitální kompetence jako schopnosti používat znalosti a dovednosti v oblasti digitálních technologií zodpovědně, samostatně a vhodným způsobem v kontextu práce, zábavy či vzdělání. V souladu s tímto si předmět klade za cíl představit různé aspekty moderního využití ve vzdělávání, profesní přípravě i praxi. Jedná se mimo jiné o technologie, 3D tisku, VR, robotických pomůcek, mobilních a online aplikací a dalších aktuálních technologií.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.