By Means of Synthesis of Natural Sciences Knowledge to the Development of Teachers' Key Competences with Emphasis on Realization of Curricular Reform (Integrovaná přírodověda)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/1.3.10/01.0013
Project Period
4/2009 - 3/2012
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Boskovice Grammar School
Gymnázium P. Křížkovského
ZŠ Újezd u Brna

Nová kurikulární reforma se opírá o potřebu integrace a syntézy poznatků věd. Pedagogičtí pracovníci však v době svého vlastního studia a učitelské praxe konkrétní neměli možnost studovat vyučované předměty integrovaně. Požadavek učit synteticky se v praxi ukazuje jako velmi obtížný, není dostatek materiálů pro požadovanou integrující výuku ani dost zkušeností.
Cílem je podpořit učitele JMK v dovednostech syntézy vědomostí a integrace přírodních věd, v její aplikaci formou nových metod práce s žáky upřednostňujících vytváření komplexních poznatků s logickými vazbami.
Bude zpracováno:
Šest témat textově a metodicky s využitím přírodovědné syntézy.
Elektronická interaktivní, webová a e-learningová podpora.
Anglická varianta učebního textu se slovníkem odborných výrazů.
Řešitelský tým připraví a realizuje workshopy, kurzy, závěrečnou konferenci pro učitele.
Realizační tým tvoří převážně vysokoškolští učitelé Pedagogické fakulty MU spolu s učiteli partnerských škol.

Publications

Total number of publications: 46


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.