Project information
Význam speciální pedagogiky při podpoře a efektivním vzdělávání žáků v inkluzivním prostředí základní školy

Project Identification
MUNI/A/1332/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt navazuje na projekt specifického výzkumu realizovaný v roce 2019. Bude se i nadále věnovat roli speciální pedagogiky v inkluzivním prostředí základních škol, školských výchovných zařízeních a speciálních škol v kontextu efektivního vzdělávání a podpory dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků intaktních. Vlastní realizace výzkumných šetření předpokládá zapojení studentek a studentů doktorského programu Speciální pedagogika do výzkumných šetření v prostředí základních škol v České republice ale i v zahraničí (např. Boloňa - Itálie, Wurzburg - Německo, Jyväskylä - Finsko), kde budou probíhat jejich studijní stáže v roce 2020. Stěžejním tématem projektu bude deskriptivní analýza a komparace mezioborové spolupráce v inkluzivním prostředí škol.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.