Inovativní pojetí výuky historických témat v rámci předmětu Soudobé dějiny

Project Identification
MUNI/FR/0974/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Soudobé dějiny jsou povinným předmětem studijního oboru Dějepis se zaměřením na vzdělávání. Jde o úplně nový předmět, jenž se dříve v menším hodinovém rozsahu vyučoval v rámci předmětu Dějiny 20. století. Cílem projektu je s pomocí renomovaných odborníků (2 zahraniční, 2 domácí) prohloubit praktické aspekty vzdělávání ve výuce a vytvořit jednotnou metodiku a didaktickou základnu pro tento předmět.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.