Vývoj narativní kompetence

Project Identification
MUNI/A/1160/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Výzkum se zabývá vývojem narativní kompetence u dětí předškolního věku. Výzkum vývoje narativní kompetence u české populace má kvůli specifičnosti češtiny potenciál obohatit světovou debatu o osvojování si mateřského jazyka u dětí.
Studenti oboru Učitelství pro mateřské školy v průběhu roku 2019 provedou 3 sběry dat u dětí v MŠ. Studenti data analyzují a vyhodnotí pomocí statistických metod.
Cílem výzkumu bude zmapovat základní trendy vývoje narativní kompetence v českém jazyce.
Výstupem projektu bude publikace výsledků výzkumu v mezinárodním impaktovaném časopise (v angličtině) a prezentace předběžných výsledků na konferenci ČAPV v září roku 2019.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.