Subjektivní vnímání připravenosti studentů učitelských studijních programů navazujícího magisterského studia na svoji profesi (připravenost na profesi)

Projekt navazuje na specifický výzkum realizovaný v předchozích dvou letech 2017, 2018, jehož cílem byla formativní evaluace prvního a druhého roku inovovaného pedagogicko-psychologickém modulu na PdF MU. K dokončení evaluace pedagogických disciplín zbývá třetí rok bakalářského studia 2018/19. V roce 2019 se chceme zaměřit na: a) na zkoumání subjektivní připravenosti studentů na svoji učitelskou profesi, b) na tvorbu výzkumných nástrojů, c) na dokončení evaluačního výzkumu vybraných disciplín.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.