Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století

Project Identification
7AMB16PL030
Project Period
1/2016 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
University of Wroclaw

Cílem projektu Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století je provést komparaci osudů dvou národnostních menšin na území osídleném ukrajinskou majoritou. Jde o území, které v průběhu 20. století prošlo několika státními útvary a kde docházelo velmi často k radikálním přeměnám. To se samozřejmě dotýkalo nejen majoritního národa, ale i národnostních minorit.
Na základě studia dobového tisku a literatury i archivního materiálu se čeští a polští autoři zaměří na srovnání osudů obou menšin, na to co bylo shodné a co bylo odlišné. Problematika bude zasazena do širšího kontextu ukrajinských dějin 20. století.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.