Školní vzdělávání: Výzkum učebních podmínek, výukových metod, didaktických prostředků a kurikula (SKOLA 2016)

Project Identification
MUNI/A/0985/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je rozpracování teoretických rámců, konstrukce výzkumných nástrojů a empirické podchycení proměnných vztahujících se k učebním podmínkám, výukovým metodám, didaktickým prostředkům a kurikulu školního vzdělávání. Využíváno je perspektivy obecné pedagogiky a oborových didaktik (především přírodních věd, českého/cizího jazyka a výchov). Vycházeno je přitom z aktuálně zpracovávaných disertačních prací studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika, který je realizován na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Cíle projektu jsou směřovány do základního výzkumu (včetně metodologického), ale také aplikovaného výzkumu (včetně dopadů do školní praxe), a to ve vazbě na doporučení OECD z roku 2012 pro českou vzdělávací politiku v rovině evaluace systému na všech jeho úrovních. Výsledky projektu mohou být konkrétně využitelné pro podporu evaluace mikro a mezoúrovně vzdělávacího systému, zde míněno úrovně školy a výuky.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.