Tvorba studijních opor v angličtině pro předmět „Inquire-based science and vocational education in practice “ - posilování výuky v angličtině a rozšíření nabídky pro studenty ERASMUS+ se zaměřením na distanční formu studia (IBSVE-EN)

Project Identification
MUNI/FR/1060/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je zaměřen na tvorbu a překlad do anglického jazyka studijních el. opor k inovačnímu předmětu „Inquire-based science and vocational education in practice“ (FY2MP_IBSE) učitelské přípravy přírodovědných a odborných předmětů na ZŠ a SŠ (určen prioritně studentům PřF a PdF). Předmět obsahuje výsledky výzkumu řešitelů v badatelsky orientované výuce (IBSE), posiluje výuku v angličtině v českých studijních programech na MU a rozšiřuje nabídku pro ERASMUS+ se zaměřením na distanční studium.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.