Inovace a rozšíření pedagogických praxí studijního oboru Speciální výtvarná výchova

Project Identification
MUNI/FR/1401/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Podstatné rozšíření pedagogických praxí studijního oboru Speciální výtvarná výchova o cílové skupiny se specifickými potřebami: Konkrétně se jedná o klienty s poruchou autistického spektra (PAS) a osoby se zrakovým postižením. Součástí projektu bude také rozšíření praxí u klientů s mentálním postižením. Projekt bude koordinován v rámci mezioborových vztahů s Katedrou speciální pedagogiky PdF MU a bude nastavena spolupráce s občanskými sdruženími a institucemi aktivními v dané oblasti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.