Edukace jedinců s mentálním postižením

Project Identification
ROZV/605/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je zdokonalení přípravy studentů speciální pedagogiky na jejich působení v praxi, seznámení s novou legislativou (nový školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících), propracování praktické zkušenosti se speciálně pedagogickou diagnostikou psychopedickou, propojení teoretického studia s praxí, která je nezbytně nutnou součástí přípravy budoucích pedagogů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.