Project information
Koncepce studijního programu Učitelství pro základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Project Identification
ROZV/P133/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2002: 129/2002
Projekt si klade za cíl navázat na výsledky řešení projektu v r. 2002 zejména přípravou podmínek pro realizaci nově koncipovaného studijního programu Učiteltví pro ZŠ dle návrhu RVP ZV, předloženého pedagogické veřejnosti Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. RVP ZV je komplexní pedagogický dokument, který by měl po dopracování a schválení ovlivňovat a usměrňovat od škol. roku 2004/05 vzdělávání na všech typech škol, které poskytují základní vzdělávání. Tím, že RVP ZV vymezí obsah vzdělávání a očekávané kompetence, převezme funkci dosavadního standardu základního vzdělávání a stane se východiskem pro koncepci studia učitelství pro ZŠ na učitelských fakultách v ČR.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.