Inovace a modernizace přípravy studentů pro komplexní uplatnění ve vzdělávání dospělých (Andragog21)

Information

This project doesn't include Faculty of Education. It includes Faculty of Arts. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0195
Project Period
10/2010 - 9/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
RPVC AJAK - Institut celoživotního vzdělávání
Česká asociace pedagogického výzkumu, o.s.

Hlavním cílem projektu je ve spolupráci žadatele a vhodně zvolených partnerů
inovovat studia připravující pro vzdělávací, poradenskou a rozvojovou práci
ve vzdělávání dospělých tak, aby kompetence absolventů těchto studií co
možná nejlépe odpovídaly požadavkům trhu práce. Dílčími cíli vtělenými do
klíčových aktivit jsou pak (1) inovace kurikula studia oboru Andragogika
nabízeného na FF MU, (2) propojení studentů s praxí prostřednictvím rozvoje
systému praxí, (3) tvorba a inovace e-learningových podpor, (4)
internacionalizace studií (přizvání zahraničních expertů k rozvoji kurikula
a příprava a realizace kurzů v anglickém jazyce), (5) kontinuální sledování
vývoje na trhu práce, na který absolventi směřují, (6) inovace a rozvoj
celouniverzitní nabídky kurzů orientovaných na oblast vzdělávání dospělých
pro studenty blízkých, především pedagogických, oborů, (7) vzdělávání
vyučujících, lektorů a vedoucích praxí v oblasti andragogiky a vzdělávání
dospělých.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.