Drama a výzkum - možnosti výzkumu v dramatické výchově

Title in English Drama and Research
Authors

REMSOVÁ Lenka

Year of publication 2010
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Workshop, vedený zahraničním lektorem Johnem Somersem (University of Exeter) se zabýval možnostmi výzkumu v oblasti dramatu. Účastníci workshopu se podíleli na návrhu výzkumného designu pro Interaktivní divadelní program zaměřený na cílovou skupinu žáků základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci představení Interaktivního divadla zkoumali fenomén agresivity v třídním kolektivu žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale především efekt dané metody a možnosti jejího využití v psychologickém a pedagogickém výzkumu. Účastníci dále podrobili analýze různé výzkumné přístupy s ohledem na jejich aplikaci do oblasti dramatické výchovy s důrazem na jejich průběh, užitečnost a použitelnost. Workshop se konal ve dnech 29.11.-4.12. 2010 v rámci projektu Zvýšení kompetencí výzkumných pracovníků zejména v metodologické oblasti (CZ.1.07/2.3.00/09.0116)

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.