Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení

Title in English Didactics of mathematics with a focus on specific learning disorders
Authors

BLAŽKOVÁ Růžena

Year of publication 2022
Type Monograph
Citation
Description Problematika specifických poruch učení je středem zájmu pedagogů, zejména z hlediska inkluzivního vzdělávání žáků. Je uvedena klasifikace poruch učení, příčiny poruch učení v matematice, analýza jednotlivých elementárních jevů. Publikace je zaměřena na učivo prvního i druhého stupně základní školy, zejména na problémy dětí v oboru přirozených čísel, desetinných čísel, celých čísel a zlomků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.