Childhood, Adolescence, and Sexualities

Authors

JARKOVSKÁ Lucie LAMB Sharon

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Feministický výzkum byl vždy úzce spojen s výzkumem v oblasti sexuality a pomohl objasnit souvislosti mezi sexuální subjektivitou (nebo aktérstvím) a skutečnou ochranou dětí, ke které by měla patřit nejen ochrana zdraví a individuálního bezpečí, ale i ochrana lidských práv. S ohledem na sílící hlasy antigenderového hnutí proto považujeme téma dětství a sexuality za důležitý předmět bádání. Prostor pro výše uvedená témata jsme se rozhodly otevřít v tematickém čísle časopisu Gender a výzkum, v němž předkládáme texty popisující zkušenosti ze tří kontinentů, které na antigenderové hnutí pohlížejí z feministické transnacionální perspektivy. Umožňují tak užitečné srovnání národních nebo regionálních specifik a podobností, neboť aktivistky a aktivisté na celé planetě jsou nuceni bojovat v podobných bitvách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.