Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání

Authors

VÍTKOVÁ Marie PŘINOSILOVÁ Dagmar GAJZLEROVÁ Lenka KLENKOVÁ Jiřina KOPEČNÝ Petr DOLEŽALOVÁ Lenka BARTOŇOVÁ Miroslava RÖDEROVÁ Petra FIALOVÁ Ilona BAZALOVÁ Barbora

Year of publication 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.