Mgr. Vendula Mašterová

Department of Geography


E‑mail:
CV

Životopis

Pracoviště
 • 2020 - současnost: Katedra geografie PdF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Dosažené vzdělání:
  Bc., Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy a Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy, PdF MU, 2018
  Mgr., Učitelství matematiky pro základní školy a Učitelství zeměpisu pro základní školy, PdF MU, 2020
Přehled zaměstnání
 • 2020 - 2021: Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 (učitelka pro 2. stupeň)
  2020 - doposud: Ateliér AMOS (lektorka)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2021 - Implementace geografických informačních systémů do výuky na základních a středních školách, Technologické agentury ČR / ÉTA
  2022 - The use of geographic information systems in geography inquiry approach: design of research tools and a pilot study, projekt Interní grantové agentury MU
Mimouniverzitní aktivity
 • 2021 - doposud: garantka kategorie B Zeměpisné olympiády

29. 1. 2022

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.