doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

Associate professor, Department of Physical Education and Health Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/-1008
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4254
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Vlček, 21.4.1977
Pracoviště
 • Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
Funkce na pracovišti
 • Docent
 • Garant studijního programu Učitelství Výchovy ke zdraví pro základní školy
 • Koordinace tvůrčí činnosti pracoviště
 • Internacionalizace pracoviště
 • Koordinace projektové činnosti pracoviště
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021: Habilitační řízení (Kinantropologie): docent
 • 2009: Doktorské studium (Kinantropologie): doktor (ve zkratce „Ph.D.“): Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2009: Rigorózní řízení, obor Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy: doktor filosofie (ve zkratce „PhDr.“): Masarykova univerzita v Brně
 • 2002: Obchodní akademie, Hradec Králové, Státní jazyková škola (Státní jazyková zkouška z Angličtiny)
 • 2002: King Street Collage, London, Great Britain, Diploma in English as a Foreign Language
 • 2001: Sprach- und Literaturwissenschaft Fakultät, Katholische Universität Eichstätt, Deutschland, Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (ve zkratce „DSH“)
 • 2000: Učitelství pro střední školy, obor TV/ZT: magistr (ve zkratce „Mgr.“): Univerzita Hradec Králové
Přehled zaměstnání
 • 2013 - současnost, Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy university, Poříčí 31, 603 00, Brno, odborný asistent
 • 2010 - 2013, Katedra tělesné výchovy/Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta Masarykovy university, Poříčí 31, 603 00, Brno, vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
 • 2007 - 2010, SPŠ Hradec Králové, Hradecká 647, 50002, Hradec Králové, třídní učitel a výchovný poradce
 • 2006 - 2007, Cera/Plast, Říční 433, 50002, Hradec Králové, manager české pobočky pro výrobu plastů mateřské společnosti se sídlem v SRN
 • 2003 - 2006, Evropské vzdělávací centrum Hradec králové, Pospíšilova tř. 324, 500 03, Hradec Králové, učitel - skupinová a individuální výuka jazyků
 • 2001 - 2002, Speciální školy Hradec Králové, Hradecká 11B, 500 02, Hradec Králové, třídní učitel
Pedagogická činnost
 • Garant studijního programu Učitelství Výchovy ke zdraví pro základní školy
 • Výuková činnost v rámci KTVVZ
 • Vedení bakalářských a magisterských prací
 • Konzultace a školení studentů v doktorském studiu
 • Členství a předsednictví komisí státních závěrečných zkoušek
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkum v oblasti pedagogiky a kinantropologie - komparativní výzkum kurikula
 • Konzultant v doktorských studijních programech Kinantropologie a Pedagogika
 • Řešitel a spoluřešite vědecko-výzkumných projektů: Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (GAP407/11/0262), GAČR, 2011-2013; Fieldwork as a powerful learning strategy (GA16-00695S), GAČR, 2016-2018; Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion (BMC-EU) (0563/2016), EU – Erasmus+, 1/2018 – 12/2019; HEPAS - Healthy and physically active schools in Europe, Erasmus - KA201, 12/2019-12/2021; PRIME PETE (Primary Education Physical Education Teacher Education), Project Reference: 2020-1-LU01-KA203-063257; SUGAPAS – Supporting Gamified Physical Activities in & out of schools. Erasmus EAC/A03/2018, 1/2020-12/2023; DIPHE - Digital Inclusive Physical and Health Education, UK01 British Council, in partnership with Ecorys UK – British Council, 2021-03-01/2023-02-28
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2003: King Street College, London
 • 2001-2002: Univerzita Eichstaedt, Spolková republika Německo
 • 6. 3. 2020 – 8. 3. 2020: Ostatní, FIN
  • EUPEA board meeting Helsinki, Organised by LIITO RY.
 • 20. 1. 2020 – 23. 1. 2020: University of Luxembourg, Luxembourg, Erasmus+, LUX
  • Erasmus+ KA2: Healthy and physically active schools in Europe (HEPAS)
 • 9. 10. 2019 – 13. 10. 2019: University of Crete, Heraklion, Ostatní, GRC
  • PE teacher seminar on primary PE. In 30th EUPEA forum
 • 10. 9. 2019 – 11. 9. 2019: University of Verona, Verona, Erasmus+, ITA
  • BMC EU, third transnational project meeting
 • 29. 5. 2019 – 31. 5. 2019: Juraj Dobrila University of Pula, Pula, Ostatní, HRV
  • Vyžádaná přednáška
 • 10. 4. 2019 – 12. 4. 2019: University of Luxembourg, Luxembourg, Erasmus+, LUX
  • BMC EU, second transnational project meeteng
 • 20. 10. 2018 – 23. 11. 2018: University of Basel, Basel, Ostatní, CHE
  • Zahraniční dlouhodobá stáž
 • 26. 9. 2018 – 30. 9. 2018: Marmara University, Istanbul, Ostatní, TUR
  • 13th FIEP European Congress and 29th World FIEP Congress from 26th to 29th September 2018
 • 13. 3. 2018 – 17. 3. 2018: University of Basel, Basel, Erasmus+, CHE
 • 23. 10. 2017 – 26. 10. 2017: University of Ljubljana, Ljubljana, Erasmus+, SVN
  • CALMAZ meeting
 • 13. 9. 2017 – 17. 9. 2017: University of Luxembourg, Luxembourg, LUX
  • 12th FIEP EUROPEAN CONGRESS
 • 3. 11. 2016 – 6. 11. 2016: Ostatní, GBR
  • EUPEA and Education Scotland organised the EUPEA Forum Meeting in Glasgow - Scotland.
 • 29. 6. 2016 – 1. 7. 2016: University of Luxembourg, Luxembourg, Erasmus+, LUX
  • CEREPS Inaugural Meeting
 • 10. 5. 2016 – 13. 5. 2016: Erasmus+, DEU
  • Tvorba Evropského kurikula TV
 • 29. 8. 2015 – 6. 9. 2015: VIA University College, Aarhus, Erasmus+, DNK
  • Pracovní a studijní pobyt na VIA University College.
 • 29. 5. 2015 – 31. 5. 2015: Opole University of Technology, Opole, Ostatní, POL
  • Setkání členů vedení (Board) Evropské unie asociací učitelů tělesné výchovy.
 • 14. 10. 2014 – 18. 10. 2014: EDUMOT, Milan, Ostatní, ITA
 • 7. 4. 2014 – 10. 4. 2014: University of Luxembourg, Luxembourg, Erasmus+, LUX
 • 1. 4. 2014 – 5. 4. 2014: OECD, Paris, Ostatní, FRA
 • 31. 10. 2013 – 1. 11. 2013: University of Basel, Basel, Ostatní, CHE
 • 8. 10. 2013 – 11. 10. 2013: University of Ljubljana, Ljubljana, Ostatní, SVN
 • 29. 8. 2013 – 1. 9. 2013: Comenius University, Faculty of Physical Education and Sports, Bratislava, Ostatní, SVK
  • 8th FIEP European Congress
 • 29. 7. 2013 – 31. 7. 2013: University of Trnava, Trnava, Ostatní, SVK
 • 27. 8. 2012 – 31. 8. 2012: University of Basel, Basel, Letní škola, CHE
Univerzitní aktivity
 • Garant studijního programu
 • Vědecko-výzkumný pracovník
 • T-zástupce - koordinátor tvůrčí činnosti KTVVZ
 • Internacionalizace pracoviště
 • Projektová podpora pracoviště
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen České Kinantropologické Společnosti
 • Člen Fédération Internationale D´Éducation Physique - FIEP
 • EUPEA board member, East European representative
 • Člen mezinárodní odborné společnosti C.A.L.M.A.Z
 • Člen mezinárodní odborné společností CEREPS
 • Člen pracovní skupiny MŠMT pro vzdělávací standardy tělesné výchovy (2015-2016)
 • Člen a místopředseda České společnosti učitelů tělesné výchovy (ČSUTV)
 • Člen pracovní skupiny pro tvorbu a revize kurikula vzdělávací oblasti ČLOVĚK, JEHO OSOBNOST, ZDRAVÍ A BEZPEČÍ
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2017: uděleno ocenění „FIEP Europe Thulin Award“ za přínos k rozvoji tělesné výchovy na celostátní a evropské úrovni
Vybrané publikace
 • BORONYAI, Zoltan, Richard BAILEY, Rose-Marie REPOND,, Jana VAŠÍČKOVÁ, Petr VLČEK, Andreu Raya DEMIDOFF, Sandra HECK a Claude SCHEUER. Healthy and Physically Active Schools in Europe: Guidelines for Implementation. 1. vyd. Luxembourg: University of Luxembourg, 2022. 40 s. doi:10.5281/zenodo.5909636. URL info
 • WÄLTI, Marina, Jeffrey SALLEN, Manolis ADAMAKIS, Ennigkeit FABIENNE, Erin GERLACH, Christopher HEIM, Boris JIDOVTSEFF, Irene KOSSYVA, Jana LABUDOVÁ, Dana MASARYKOVÁ, Remo MOMBARG, Liliane DE SOUSA MORGADO, Niederkofler BENJAMIN, Niehues MAIKE, Marcos ONOFRE, Uwe PÜHSE, Ana QUITÉRIO, Claude SCHEUER, Harald SEELIG, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Christian HERRMANN. Basic Motor Competencies of 6- to 8-Year-Old Primary School Children in 10 European Countries: A Cross-Sectional Study on Associations With Age, Sex, Body Mass Index, and Physical Activity. Frontiers in psychology. 2022, roč. 13, č. 3, s. 1-12. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2022.804753. URL info
 • VLČEK, Petr a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Life in Health 2021: Research and Practice Proceedings of the International Conference held on 9–10 September 2021. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2022. 180 s. ISBN 978-80-280-0076-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0076-2021. info
 • WÄLTI, Marina, Harald SEELIG, Manolis ADAMAKIS, Dario COLELLA, Arūnas EMELJANOVAS, Erin GERLACH, Irene KOSSYVA, Jana LABUDOVÁ, Dana MASARYKOVÁ, Brigita MIEŽIENĖ, Remo MOMBARG, Domenico MONACIS, Benjamin NIEDERKOFLER, Marcos ONOFRE, Uwe PÜHSE, Ana QUITÉRIO, Jeffrey SALLEN, Claude SCHEUER, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Christian HERRMANN. Investigating levels and determinants of primary school children’s basic motor competencies in nine European countries. Zeitschrift für Grundschulforschung. 2022, roč. 15, č. 3, s. nestránkováno, 21 s. ISSN 1865-3553. URL info
 • BAILEY, Richard, Manolis ADAMAKIS, Jana VAŠÍČKOVÁ, Petr VLČEK, Andreu Raya DEMIDOFF, Uwe PÜHSE, Sandra HECK a Claude SCHEUER. An International Review of the Contributions of School-based Physical Activity, Physical Education, and School Sport to the Promotion of Health-enhancing Physical Activity. In B. Antala, J. Labudová, A. Kaplánová, J. van Heel, D. Novak, & X. Wang. Physical education and physical activities of children, youth and adults and healthy active living: Researches – Best Practices – Situation. 1. vyd. Slovakia: Slovak Scientific Society for Physical Education and Sport, 2022. s. 315-326, 11 s. -. ISBN 978-80-8251-012-9. URL info
 • BAILEY, Richard, Manolis ADAMAKIS, Zoltán ZOLTÁN BORONYAI, Jana VAŠÍČKOVÁ, Petr VLČEK, Andreu Raya DEMIDOFF, Rose-Marie REPOND, Sandra HECK a Claude SCHEUER. The HEPAS Model: A Healthy and Physically Active School Model Promoting Physical Activity and Healthy Lifestyles in School Settings. In B. Antala, J. Labudová, A. Kaplánová, J. van Heel, D. Novak, & X. Wang. Physical education and physical activities of children, youth and adults and healthy active living: Researches – Best Practices – Situation. 1. vyd. Slovakia: Slovak Scientific Society for Physical Education and Sport, 2022. s. 229-238. -. ISBN 978-80-8251-012-9. URL info
 • SHEUER, Claude, Sandra HECK, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Jana VAŠÍČKOVÁ. MOBAK Posuzování a rozvoj základních pohybových kompetencí. In BMC-EU, Basic Motor Competencies in Europe –Assessment and Promotion. Luxembourg: Alzette: University of Luxembourg., 2021. doi:10.5281/zenodo.5494729. URL info
 • VLČEK, Petr. Člen mezinárodní odborné společnosti C.A.L.M.A.Z. 2021 - 2021. URL info
 • JANDOVÁ, Soňa, Hana DVOŘÁKOVÁ, Petr VLČEK a Lenka VOJTÍKOVÁ. Pohybová gramotnost a vzdělávání. In Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 3/2021. Praha, 2021. ISSN 2533-7890. URL info
 • VLČEK, Petr, Richard BAILEY, Jana VAŠÍČKOVÁ a Claude SCHEUER. Physical education and health enhancing physical activity – a European perspective. International Sports Studies. Berlín: Logos, 2021, roč. 43, č. 1, s. 36-51. ISSN 1443-0770. doi:10.30819/iss.43-1.04. URL info
 • VLČEK, Petr. K revizi koncepce tělesné výchovy v České republice – směřování k pohybové gramotnosti. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. Praha: PdF UK v Praze, 2021, roč. 5, č. 2, s. 51-66. ISSN 2533-7882. URL info
 • VLČEK, Petr, Leona MUŽÍKOVÁ, Jaroslav VRBAS, Vladislav MUŽÍK a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Život ve zdraví 2021. 2021. URL info
 • BAILEY, Richard, Jana VAŠÍČKOVÁ, Petr VLČEK, Andreu RAYA DEMIDOFF, Uwe PÜHSE, Sandra HECK a Claude SCHEUER. An International Review of the Contributions of School-based Physical Activity, Physical Education, and School Sport to the Promotion of Health-enhancing Physical Activity. 1. vyd. Luxembourg: University of Luxembourg, 2021. 174 s. -. doi:10.5281/zenodo.5899571. URL info
 • VAŠÍČKOVÁ, Jana, Petr VLČEK a Marie VALOVÁ. Czech physical education teachers during the spring 2020 covid-19 pandemic: results of an online suvey. In Damir Knjaz; Dario Novak; Branislav Antala. Physical activity and health aspects of covid-19 pandemic. 1. vyd. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb Fédération Internationale d´Éducation Physique et Sportive (FIEPS Europe), 2021. s. 262-272, 10 s. ISBN 978-953-317-067-1. info
 • VLČEK, Petr. A quality framework for assessing the designed curriculum – a basis for the Czech PE curriculum revision. AUC Kinanthropologica. Praha: Karolinum, 2020, roč. 56, č. 1, s. 47-55. ISSN 1212-1428. doi:10.14712/23366052.2020.6. URL info
 • VLČEK, Petr, Hana SVOBODOVÁ a Tatjana RESNIK PLANINC. Integrating Physical Education and Geography in elementary education in the Czech Republic and the Republic of Slovenia. Compare: A Journal of Comparative and International Education. Abingdon, England: Routlege Taylor & Francis Group, 2019, roč. 49, č. 6, s. 868-887. ISSN 0305-7925. doi:10.1080/03057925.2018.1466267. URL info
 • VLČEK, Petr. Pohádka Revize RVP nad zlato. Komenský. Masarykova univerzita, 2019, roč. 143, č. 2, s. 63-64. ISSN 0323-0449. info
 • VLČEK, Petr. Reviewing the curriculum - never ending challenge. In International scientific conference 18th Mate Demarin Days, „New Challenges in Education“. 2019. URL info
 • VLČEK, Petr. A critical analysis of the Physical Education curriculum in the Czech Republic. 1. vyd. Berlín: Logos Verlag Berlin GmbH, 2019. 171 s. Didaktik/Erziehungswissenschaft/Pädagogik, 1. ISBN 978-3-8325-4961-9. doi:10.30819/4961. URL info
 • VLČEK, Petr a Hana SVOBODOVÁ. Curriculum and teaching in Physical Education and Geography: interdisciplinary and international perspectives. 2018. URL info
 • VLČEK, Petr, Hana ŠERÁKOVÁ a Tereza RYCHNOVSKÁ. Plavání - studijní materiál oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Brno: Muni Press, 2018. ISBN 978-80-210-9089-7. URL info
 • VLČEK, Petr a Jaroslav VRBAS. Integrating physical education and geography in the intended curriculum: Case study of the Czech Republic and the Republic of Slovenia. In Andreas Bund, Claude Scheuer, Martin Holzweg. Changes in Childhood and Adolescence: Current Challenges for Physical Education, Proceedings of the 12th FIEP EUROPEAN CONGRESS. 1. vyd. Berlín: Logos Verlag Berlin, 2018. s. 284-295. ISBN 978-3-8325-4697-7. info
 • VLČEK, Petr, Iva KOUŘILOVÁ a Hana ŠERÁKOVÁ. Evaluační kritéria a výstupové standardy tělesné výchovy ve Španělsku – vybrané kvality projektovaného kurikula. Česká kinantropologie. Časopis vědecké společnosti kinantropologie. Česká kinantropologická společnost, 2018, roč. 22, 3-4, s. 37-52. ISSN 1211-9261. URL info
 • VLČEK, Petr, Eva PÁLENSKÁ, Kristýna JAKUBCOVÁ, Barbora CHARVÁTOVÁ, Šárka KŘIVOVÁ a Veronika PELCOVÁ. Suchozemské pohybové pohádky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8502-2. URL info
 • VLČEK, Petr a Jaroslav VRBAS. Integrating physical education and geography in the primary education curriculum – A case study of the Czech Republic and the Republic of Slovenia. In Andreas Bund, Claude Scheuer (Eds.). Changes in Childhood and Adolescence: Current Challenges for Physical Education, Proceedings of the 12th FIEP EUROPEAN CONGRESS. 1. vyd. Berlín: Logos Verlag Berlin, 2017. s. 123-124. ISBN 978-3-8325-4538-3. info
 • VLČEK, Petr. FIEP Europe Thulin Award. Federation Internationale D'education Phisique, 2017. URL info
 • HABRDLOVÁ, Martina, Michal LUPAČ a Petr VLČEK. Srovnání obsahu vybraných kurikulárních dokumentů tělesné výchovy pro primární vzdělávání v Irsku, Nizozemsku a České republice. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2017, roč. 27, č. 3, s. 449-472. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2017-3-449. URL info
 • VLČEK, Petr. BAMOC/MOBAK-Network Europe. 2017. info
 • VLČEK, Petr. COMPARATIVE PHYSICAL EDUCATION – SOME METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS FROM SOCIAL SCIENCE PERSPECTIVE. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 10th International Conference on Kinanthropology "Sport and Quality of Life". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 13-22. ISBN 978-80-210-8129-1. URL info
 • SCHEUER, Calude, Cloes MARC, Dario COLELLA, Arunas EMALJANOVAS, Christopher HEIM, Dana MASARYKOVA, Brigita MIEZIENE, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Christian HERRMANN. Das MOBAK-Netzwerk: Kulturvergleichende Perspektive aus acht europäischen Ländern. In C. Heim, R. Prohl, & H. Kaboth. Bildungsforschung im Sport. 1. vyd. Hamburg: Feldhaus., 2016. s. 33-34. ISBN 978-3-88020-636-6. URL info
 • VLČEK, Petr, Veronika PELCOVÁ, Denisa BODIŠOVÁ a Eva MLNAŘÍKOVÁ. Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8413-1. URL info
 • VLČEK, Petr. Problem oriented comparative research in PE curriculum - examples from the Czech Republic and other countries - some learning, teaching and assessment issues. In Eupea - Forum Meeting, Glasgow. 2016. URL info
 • TRÁVNÍČEK, Marek, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Jiří NYKODÝM. Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 164-176. ISSN 1802-7679. URL info
 • VLČEK, Petr, Tatjana PLANINC, Hana SVOBODOVÁ, Søren WITZEL CLAUSEN, Keld CONRADSEN, Irena HERGAN, Eduard HOFMANN, Mojca ILC KLUN, Michal LUPAČ, Vladislav MUŽÍK, Matej OGRIN, Hana ŠERÁKOVÁ, Vesna ŠTEMBERGER, Marek TRÁVNÍČEK, Maja UMEK a Esben VOLSHØJ. Integrating Physical Education and Geography - Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2016. 169 s. Physical education and Health education, sv. 2. ISBN 978-80-210-8518-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8519-2016. URL info
 • VLČEK, Petr. Srovnávací výzkum v pedagogice: některé úvahy o metodologii problémového přístupu. Pedagogická orientace. Brno, 2015, roč. 25, č. 3, s. 394-412. ISSN 1211-4669. URL info
 • ŠTĚRBOVÁ, Gabriela a Petr VLČEK. A brief history of development of physical education in the Czech lands. In Pavlovic et al. History of Physical Education in Europe. 1. vyd. Leposavic: University of Pristina, FIEP Europe, 2015. s. 58-71. HISTORY of Physical Education in Europe. 1. ISBN 978-86-82329-52-7. URL info
 • VLČEK, Petr a Dana MASARYKOVÁ. A comparison of the recent physical education curriculum development in the Czech Republic and Slovakia. International Journal of Physical Education. Aachen: Meyer&Mayer, 2014, roč. 51, č. 2, s. 30-38. ISSN 0341-8685. info
 • VLČEK, Petr. Congruence between projected and realized curricula as a factor of physical education quality. In Physical Education - quality in Management and Teaching. Berlín: Logos Verlag Berlin, 2014. s. 30-46. sv. 10. ISBN 978-3-8325-3802-6. info
 • VLČEK, Petr. Člen úzkého vedení EUPEA, zástupce pro východní Evropu. 2014. info
 • VLČEK, Petr, Marek TRÁVNÍČEK, Eduard HOFMANN a Hana SVOBODOVÁ. Mezinárodní setkání a workshop skupiny C.A.L.M.A.Z. 2014. info
 • VLČEK, Petr. Zákon o podpoře sportu: terminologiské problémy. Tělesná kultura. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 36, č. 1, s. 116-128. ISSN 1211-6521. URL info
 • VLČEK, Petr. Discourse on curriculum development in physical education, recent development in Europe. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Sport and Quality of Life 2013. Brno: Masaryk University, 2013. s. 335-343. ISBN 978-80-210-6640-3. URL info
 • MASARYKOVÁ, Dana a Petr VLČEK. Discourse on curriculum development in physical education. FIEP Bulletin. Slovensko: Fédération internationale d'éducation physique, 2013, roč. 83, Special Edidion, s. 216-219. ISSN 0256-6419. URL info
 • VLČEK, Petr. Standardy pro základní vzdělávání - Tělesná výchova. 2013. URL info
 • VLČEK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Soulad mezi projektovaným a realizovaným kurikulem jako faktor kvality vzdělávání v tělesné výchově. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost., 2012, roč. 16, č. 1, s. 31-46, 15 s. ISSN 1211-9261. info
 • VLČEK, Petr, Jiří NYKODÝM, Jaroslav VRBAS a Marek TRÁVNÍČEK. Komparace vzdělávacího obsahu tělesné výchovy z hlediska sportovních a pohybových her ve vybraných zemích. In Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 92-113. ISBN 978-80-210-5933-7. URL info
 • VLČEK, Petr. A COMPARISON OF PHYSICAL EDUCATION (PE) DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC, GERMANY, AND THE USA – A HISTORICAL PERSPECTIVE. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. Olomouc: Palacký University, 2011, roč. 41, č. 1, s. 51-59. ISSN 1212-1185. info
 • VLČEK, Petr a Tomáš JANÍK. Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 184 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-203-1. info
 • MUŽÍK, Vladislav a Petr VLČEK. Škola, pohyb a zdraví : výzkumné výsledky a projekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzity ve spolupráci s MSD, 2010. 280 s. ISBN 978-80-210-5371-7. info

5. 9. 2022

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.