Mgr. Blanka Klimovič

Support coordination manager, Department of Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/2030
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5196
E‑mail:

 Inactive employment status

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Blanka Klimovič
Pracoviště
 • Pedagogická fakulta MU
Funkce na pracovišti
 • manažer pro koordinaci projektové podpory
Přehled zaměstnání
 • červen 2017 - doposud PdF MU, manažer pro koordinaci projektové podpory
 • červen 2009 - červen 2017 MU, Studijní oddělení PdF

  Zabezpečovaná studijní agenda: IS (pro studijní oddělení a studenty), hesla do IS, studijní katalogy, šablony, správa webu: www.ped.muni.cz (část studijní), akreditace; od září 2010 zástupce vedoucího.

 • leden 2007 – květen 2009 MU, Centrum výpočetní techniky - Fakulta informatiky,

  IS-technik - organizační referentka ▪ Pracovník pro zvýšení úrovně využívání Informačního systému Masarykovy univerzity: zpracovávání podkladů ke školení a školení, individuální konzultace, příprava různých práci usnadňujících materiálů pro všechny zaměstnance, psaní nápověd, tvorba dotazníků atd. (na Pedagogické fakultě)

 • březen 2004 – leden 2007 Jan Beneš, Cejl 20, Brno

  Externí spolupráce ▪ Revizní činnost (plynových zařízení), zpracování podkladů a tvorba provozní dokumentace

 • červenec 2003- březen 2004 Světluška s.r.o, Staré nám. 24/25, Brno

  Obchodní spolupráce ▪ Vytvoření skupiny odběratelů velkoobchodně distribuovaných produktů zdravé výživy a péče o ně, uzavírání smluv, zdokonalování distribučních služeb

 • září 2001- květen 2003 TV Agency s.r.o., Opuštěná 4, Brno

  Obchodní zástupce ▪ Vyhledávání klientů pro prezentace na teletextu TV NOVA , uzavírání obchodních smluv a následná péče o zákazníky, spolupráce v teamu obchodníků a jejich školení

 • červen 2000- září 2001 VSS Komerční banky, a.s., Brno

  Obchodní zástupce ▪ Vyhledávání klientů a uzavírání smluv stavebního spoření a vyřizování úvěrů, péče o klienty

30. 1. 2018

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.