Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D.

Assistant professor, Department of Primary Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bud. D/3019
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3277
E‑mail:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Lucie Grůzová, 12.5.1985 in Opava married, five children
Department
 • Department of Primary Education, Faculty of Education;
  Institute for Research in Inclusive Education, Masaryk University in Brno;
Employment - Position
 • Assistant professor.
Education and Academic Qualifications
 • 2010 - 2018 Faculty of Education MU in Brno, Field of study: Pedagogy, doctoral studies;

  2007 - 2010 Faculty if Art MU in Brno, Field of study: Pedagogy, magister studies;
  2007 - 2009 Faculty of Education MU in Brno, Field of study: Special education and Art, magister studies;
  2004 - 2007 Faculty if Art MU in Brno, Field of study: Pedagogy, bacalar studies;
  2004 - 2007 Faculty of Education MU in Brno, Field of study: Special education and Art, bacalar studies;
  2000 - 2004 Gymnázium E. Beneše, Hlučín;
Employment
 • 2019 - now Institute for Research in Inclusive Education, Faculty of Education MU;
  2017 – now Department of Primary Education, Faculty of Education MU;
  Září 2011 – dosud Institute for Research in Inclusive Education, Faculty of Education MU;
  2011 - now Director of Family centre Žabka in Brno;
  2008 (April - May) Teacher in Basic scholl Křenová;
  2007 - 2008 Coordinator of free time club for jupsy children, Basic school Křenová, Brno
Teaching Activities
 • Garant of Practice teaching children under age of three years;
  Coordinator of Practice in Kindergardens and Basic schools;
  Alternatives in Pre-school Education;
  Pedagogical Comunication;
  Methodology;
  Preschool Education;
Scientific and Research Activities
 • Early Childhood Education and Care in Day Care Facilities in the Czech Republic (TL02000306); MU Researcher: Mgr. Martina Kampichler, Ph.D. MU Faculty or unit: Faculty of Education; Project Period: 1/2019 — 12/2021; Investor: Technology Agency of the Czech Republic / ÉTA.
  Analasis for Revision and comprehensive system design education of the carer, project of Ministry of Labour and Social Affairs; Period: 2019.
  Development of the process of undergraduate education at PdF MU: thorough preparation for good practice (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006952) MU Researcher: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.; MU Faculty or unit: Faculty of Education; Project Period: 3/2018 — 8/2020 Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Research, Development and Education.
  Pre-service training of kindergarten students to work with children from the age of two (MUNI/FR/1428/2014); MU Researcher: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.; MU Faculty or unit: Faculty of Education; Project Period: 1/2015 — 12/2015; Investor: Masaryk University / MU Development Fund.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2. 3. 2020-5. 3. 2020: Comenius University, Bratislava, SK: focused on interfaculty cooperation and system of ECEC.
  23. 9. 2019 – 28. 9. 2019: University of Jyväskylä, Jyväskylä, FIN: focused on interfaculty cooperation and system of ECEC.
  3. 4. 2019 - 5. 4. 2019: University of Talinn, Talinn, EST: focused on interfaculty cooperation and system of ECEC.
  29.10. 2018 - 1.11.2018: University of Granada, Gradana, E: focused on interfaculty ERASMUS cooperation and system of ECEC.
  19. 11. 2017 – 23. 11. 2017: Gordon College of Education, Haifa, ISR: focused on interfaculty cooperation and research in the field of reflective skills of students in the field of Teacher Training for Kindergartens.
  6. 5. 2013 – 10.5.2013: University College Lillebaelt, Odense, DNK: focused on interfaculty cooperation and system of ECEC.
 • 2013/05/06 – 2013/05/10: University College Lillebaelt, Odense, Other programs, DNK
  • Pobyt byl zaměřený na navázání vztahů s univerzitou. Proběhla výuka a diskuze. Měla jsem možnost získat náhled do předškolního vzdělávání. Poznatky využiji při psaní své disertační práce.
University Activities
 • 2017 - 2020 Erasmus Coordinator
  Participation on conferences:
  11. - 13. 11. 2019: ICERI - International Conference of Education, Research and Innovation. Seville, Spain. There was presented poster Current Issues of Early Childhood Education and Care in the Czech Republic with Katarína Slezáková.
  13.- 14. 5. 2019: NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF ASSOCIATION OF PRESCHOOL EDUCATION AND CHARLES UNIVERSITY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION: What was, is and will be the Czech kindergarten, Prague, Czech Republic; There was presented the article Where should two-year-olds children go? Are empty nursery schools the right place?
  27. - 29. 6. 2018: 70th OMEP World Assembly and Conference, Prague, Czech Republic; There was presented article of outcomes of disertation Play; non-formal education; epistemology of child under three years old; case study with collegues Petra VYSTRČILOVÁ and Veronika RODOVÁ.
Activities Outside University
 • Montessori education for childen 0-6 - teacher in montessori kindergarten;
  Menber of Association of Children groups;
  Menber of OMEP
Major Publications
 • HUBER, Hadas, Zora SYSLOVÁ a Lucie GRŮZOVÁ. Reflection in the Pre-service Education of Preschool Teachers: A Comparison of the perceptions of Czech and Israeli students. Multi Colors: An International Journal of Educational Research and Theory. Izrael, 2020, roč. 2, č. 1, s. 37-52. ISSN 2663-3353. doi:10.33496/multicolors0204. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Childcare for Children under Three Years of Age from Mothers’ Point of View within the International Context. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2020, roč. 70, č. 4, s. 533-552. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2020.1725. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie, Petra VYSTRČILOVÁ a Veronika RODOVÁ. Play - children under three years in non-formal education. In 70th OMEP World Assembly and Conference. 2018. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Jak se promítá diverzita rolí učitele mateřské školy do přípravného vzdělávání. In Konference ČPdS Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách. 2017. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Adaptation of two years old children in Czech preschool education. International Journal of Learning and Teaching. 2017, roč. 9, č. 1, s. 349-356. ISSN 2377-2891. doi:10.18844/ijlt.v9i1. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Připravenost předškolních dětí na vstup do základního vzdělávání v mezinárodním kontextu. 2014. info
 • SZIMETHOVÁ, Monika, Adriana WIEGEROVÁ, Hana HORKÁ, Petra KOVALOVÁ, Lucie GRŮZOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Vysokoškolský učitel - pozicia medzi vyučováním a výskumom. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 70 s. Pedagogika, svazek 1. ISBN 978-80-7454-408-8. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Lucie GRŮZOVÁ. Příprava studentek na roli herního partnera. In Hornáčková Vladimíra. Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Hradec Králové: PdF Hradec Králové, 2014. s. 282-292. ISBN 978-80-7435-390-1. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET V ČESKÉ REPUBLICE A JEHO VLIV NA RODINNOU KULTURU. In Syslová, Z., Rodová, V. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 8 s. ISBN 978-80-210-7370-8. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Early Educational Activities in the Czech Republic. In Laborda, JG. 4TH WORLD CONFERENCE ON LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP (WCLTA-2013). AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014. s. 697-701. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2014.05.122. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Možnosti nestátního předškolního vzdělávání. In Školní vzdělávací programy a evaluace v mateřské škole. Praha: Danshöfer Holding, Ldt., 2013. ISSN 1802-4130. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Veřejné vzdělávání dětí do šesti let v Evropě. Verlag Danshöfer. Praha: Dashöfer Holding, Ltd., 2013, roč. 2013, 5 s. ISSN 1802-4130. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Kvalita vzdělávacích aktivit pro děti do tří let. Zlín, 2013. s. 52-61. ISBN 978-80-7454-293-0. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Vzdělávací aktivity pro děti do tří let. In Študentské fórum. 2012. info

2021/04/02

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.