Events at the Faculty of Education

Events at the Faculty of Education MU

Calenar of all events at the MU

Třicítka na krku: klavírní recitál doc. Petra Haly

24. 4. 2019 | Sál Konventu Milosrdných bratří, Vídeňská 228/7, 639 00 Brno

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity si vás s nesmírnou radostí dovoluje pozvat na koncert
k významnému pracovnímu jubileu
doc. Mgr. Petra Haly, Ph.D. et Ph.D.,
z Katedry hudební výchovy PdF MU. ◾ datum a čas
24. 4. 2018 18:00

◾ místo
Sál Konventu Milosrdných bratří, Vídeňská 228/7, 639 00 Brno

◾ vstup zdarma

◾ program
B. Smetana:
Tři salonní polky op.7
Obkročák (z cyklu České tance)
Macbeth a čarodějnice

(přestávka)

P. Hala:
Midnight Snowstorm

L. Janáček:
V mlhách
I. Andante
II. Molto Adagio
III. Andantino
IV. Presto

Sonáta "Z ulice", 1. X. 1905
I. Předtucha
II. Smrt

Petr Hala (*1965) je brněnský rodák. Klavír studoval na Konzervatoři Brno u prof. L. Svobodové a následně na Janáčkově akademii múzických umění u doc. J. Smýkala. Po studiu nastoupil v roce 1989 na Katedru hudební výchovy PdF MU (tehdy UJEP), kde je činný dodnes. Jako klavírista svou pozornost zaměřuje zejména na interpretaci soudobé vážné hudby, ale na repertoáru má i četná díla českých i světových klasiků. Celý profesní život se věnuje kompozici, nejprve jako autodidakt, roku 2015 však úspěšně dokončil doktorské studium na JAMU v Brně v oboru Kompozice a teorie kompozice. Řada jeho skladeb byla provedena veřejně, m.j. Křížová cesta (2012, Praha, Plzeňská filharmonie), Český lev (2015, Praha, Pražská komorní filharmonie) a operní fraška Mistrová (2016, Brno, Operní studio JAMU). V roce 2010 získal druhou cenu ve „Fifth International Composition Competition Prof. Ivan Spassov" v Bulharsku za varhanní skladbu Renuntiation. Za orchestrální kompozici Český lev získal v roce 2015 Cenu děkana za významný umělecký čin.

iCal | Webcal

 

Citování a citace: příklady (ne)dobré praxe

2. 5. 2019 | Relaxační a konferenční místnost, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, Brno

Přednáška z cyklu Vysoké školství v pohybu: výzvy a odezvy seriál význačných přednášek — jaro 2019 — na Pedagogické fakultě MU

Citování a citace: příklady (ne)dobré praxe
— doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. —
(PdF MUNI, Brno)


V  přednášce se podrobněji zaměřím na fenomén citací a  citování. Ačkoli počty citací tradičně vypovídaly zejména o reputaci a přínosnosti vědců v akademické komunitě, aktuálně se začíná citacím přiřazovat také určitá ekonomická hodnota. Vědci s větším počtem citací získávají více peněz na vědu, dříve dosahují akademické graduace a získávají atraktivnější pracovní pozice. Nejprve pojednám o obecnějším pozadí vědeckého citování a vymezím jeho možné podoby, upozorním na související oborová specifika a odkážu na vybraná doporučení a příklady dobré praxe. Následně upozorním na eticky závadné a sporné citační praktiky a popíšu jejich konkrétní dopady na fungování vědeckých komunit. Zvláštní pozornost budu věnovat zejména citačním kartelům a účelovým citacím (darovaným, vynuceným, recipročním, autocitacím).

iCal | Webcal

 

Alumni Day Faculty of Education Masaryk univerzity

14. 6. 2019 | Faculty of Education Masaryk univerzity, Poříčí 7/9 Brno

14.6. večer vás zveme na Pedagogickou fakultu MU na akci s názvem Den absolventů Pedagogické fakulty MU

Budeme mít připravený hudební program, akce pro děti, točené pivo, limonádu, posezení u ohně a špekáčky k opékání. Setkání je především pro absolventy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, ale rádi na akci uvidíme i současné studenty, zaměstnance, rodinné příslušníky a kohokoliv dalšího

Web | iCal | Webcal | Mapa | GPS: 49.187604, 16.595810